Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Dubbelt medborgarskap i Island

Enligt den svenska medborgarskapslag som trädde i kraft den 1 juli 2001 tillåts dubbelt medborgarskap även för personer som inte är födda med dubbelt medborgarskap. En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får således behålla sitt svenska medborgarskap, såvida det andra landet inte kräver att man avsäger sig sitt svenska medborgarskapet. Island tillåter dubbelt medborgarskap, se vidare isländska utrikesministeriets webbsida

Den som före den nya lagens ikraftträdande förlorat sitt svenska medborgarskap efter att ha förvärvat utländskt medborgarskap, kan begära att bli svensk medborgare igen. Blankett finns på Migrationsverkets webbsida.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer