Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Gifta sig utomlands i Island

Sveriges ambassad i Reykjavik har inte behörighet att förrätta vigsel. Uppgifter om isländska vigselförrättare finner du här nedan.

Statskyrklig vigsel Biskupsstofa Laugavegi 31, Reykjavik Tfn: (+354) 528 4000 Fax: (+354) 528 4098 E-post: kirkjan@kirkjan.is http://kirkjan.is/english

Information om borgerlig vigsel, vilka dokument som krävs m.m. finner du på polismästarämbetets  här. Där framgår att det krävs intyg om hindersprövning, samt (p.1) äktenskapscertifikat och (p. 7) legitimation, men att p. 2-6 inte gäller nordiska medborgare.

Se även svenska Skatteverkets webb

Katolska kyrkan, Asatrosamfundet och andra registrerade trosamfund har även de vigselrätt. Förteckning över de svenska ambassader i andra länder som förrättar vigsel.

 

Vigsel i Sverige

                  

Par kan gifta sig i Sverige även om ingen av dem är bosatt i landet.

I Sverige kan vigsel ske hos:

  • ett trossamfund av en behörig vigselförrättare (religiös vigsel) eller
  • vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat (borgerlig vigsel).

Inför en vigsel i Sverige ska det göras en hindersprövning hos Skatteverket. Intyg om hindersprövning och vigselintyg ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Mer information finns på Skatteverkets webbsida.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer