Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Ekonomiskt nödställd

I Island, liksom i övriga Norden, omfattar Svenska ambassadens och honorärkonsulatens service inte nödbistånd i form av social hjälp till svenska medborgare. Läs mer här om vart man kan vända sig för råd och hjälp.

Överföring av pengar

Om du råkat i penningknipa kan du kontakta någon anhörig eller bekant som via Western Union snabbt kan föra över pengar till Landsbankinn (som är representant för Western Union på Island). Du kan sedan hämta pengarna på valfritt Landsbankinn-kontor i Island – ta med legitimation!

Du kan också få pengar översända från din svenska bank till valfri isländsk bank mot en mindre kostnad.
För mer information se Western Unions svenskspråkiga hemsida eller Landsbankinns engelskspråkiga hemsida.

Vid akutläge är larmnumret 112. Det gäller till exempel om räddningskåren behöver kallas ut.

Om svensk medborgare behöver social hjälp i Island skall man vända sig till socialkontoret, Félagsþjónustan, i den kommun i Island där man bor. I Reykjavik finns ett huvudkontor dit man också vänder sig om man inte är bosatt i Island:
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða  Laugavegur 77  101 Reykjavík Tel: 411 1600, kommunväxel: 411 1111

För privata reseförsäkringar finns anvisningar om hur man bör handla och vilka man bör kontakta i nödsituationer.

Ekonomisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer