• Svenska

Om utlandet Irak

Service för svenska företag

En viktig uppgift för ambassaden är att främja svenska ekonomiska intressen utomlands. Ambassaden verkar för att främja svenskt näringsliv, handel och investeringar, ger stöd och råd till svenska företag för att underlätta vid etableringar och bidrar med bland annat relevanta kontakter. Ambassaden kan också bistå företagen i hantering av handelshinder.