• Svenska

Om utlandet Irak

Legaliseringar

En legalisering bekräftar inte handlingens innehåll utan bestyrker endast en tjänstemans namnteckning och behörighet att utfärda dokumentet.

Ambassaden har endast rätt att legalisera dokument som redan är legaliserade av behöriga tjänstemän från en av de följande: 

1. Utrikesministeriet i Irak
2. Svenska utrikesdepartementet. 

Ambassaden legaliserar inte t.ex. personbevis som utfärdats av Skatteverket. Om du behöver få ett personbevis legaliserat ska du först vända dig till:

UD Legaliseringar
Utrikesdepartementet
103 39 STOCKHOLM
Tel: +46 (0) 8-405 51 00 
ud-legaliseringar@gov.se 

UD Legaliseringars webbplats

Intyg
Ambassaden kan hjälpa till med att intyga att en kopia överensstämmer med ett original. För detta krävs uppvisande av originalhandling, ID-kort eller passhandling och ett personligt besök på ambassaden. Avgift gäller.

Översättningar
Ambassaden gör inga översättningar utan hänvisar till Kammarkollegiet eller översättare i Irak eller Sverige. 

Våra öppettider för legaliseringar och intyg
Ambassaden tar endast emot efter tidsbokning.

Skicka e-post till ambassaden.bagdad@gov.se