• Svenska

Om utlandet Indonesien

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.
Nedan följer allmänt hållen, sammanfattande information om vilka förutsättningar som normalt gäller för inresa till Indonesien. Notera dock att på grund av den rådande pandemin, så gäller tillfälliga regler som kontinuerligt ändras. Alla frågor om om inresor och viseringar bör därför ställas till indonesiska ambassaden i Stockholm. Sveriges ambassad i Jakarta uppdaterar allmänt och kontinuerligt om pandemisituationen här:
 
Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad - Sweden Abroad
 
Enligt normalt gällande regelverk, undantas svenska medborgare med ordinarie pass kravet på visum till Indonesien för turistbesök upp till 30 dagar.
  • Viseringsfritt upp till 30 dagar i Indonesien för resa på svenska ordinarie, tjänste- och diplomatpass.
  • Syftet med resan får vara turism, familjebesök, socialt besök, konst och kultur, officiellt uppdrag från regering eller myndighet, hållande av föredrag eller deltagande i seminarier, deltagande i internationella expon, deltagande i möten med centrala eller underlydande representanter för Indonesien eller för genomresa till andra länder.
  • Det är inte möjligt att förlänga vistelsen eller omföra den viseringsfria tiden till annan kategori visum eller tillstånd.
  • För vistelser i mer än 30 dagar kan besökare ansöka om Visa on Arrival vid ankomst. Visa on Arrival medger vistelse om 30 dagar som kan förlängas en gång med ytterligare 30 dagar. Vill man stanna mer än 60 dagar kan man söka 60-dagars visering med möjlighet till förlängning. Ansökan görs på närmaste indonesiska ambassad före avresa.
Kravet för att kunna erhålla en viseringsfri vistelse är följande:
  • Att resenären har ett ordinarie pass med minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresan till Indonesien.
  • Att resenären kan uppvisa en utresebiljett ur Indonesien.
  • Att resenären inte har varit svartlistad.
Om resenären inte uppfyller dessa krav riskerar han/hon att inte släppas in i landet. Undantaget för visum ges vid flygplatser och hamnar enligt listan på Indonesiens migrationsmyndighets hemsida, se länken: Immigration checkpoints
 
* Notera att provisoriska pass inte godtas för inresa i Indonesien, inte heller om man ordnar visering i dem i förväg.
Resenärer som önskar säkerställa att bestämmelserna ej ändrats bör kontrollera detta med den indonesiska ambassaden i Stockholm före avresa. För vistelser som ej gäller turism och/eller rör sig om en längre vistelse eller uppehållstillstånd, bör man kontakta en indonesisk ambassad i hemlandet innan avresa för att höra efter vad det gällande regelverket kräver. Indonesiens ambassad i Sverige har följande adress:
 
Indonesiens ambassad Kungsbroplan 1, 4 trappor 112 41 Stockholm Tel: +46 8 545 558 80blobid0.png http://kemlu.go.id/stockholm/en/
E-post: stockholm.kbri@kemlu.go.id
Myndigheterna genomför med jämna mellanrum kontroller av viseringar och uppehållstillstånd på utlänningar som vistas i Indonesien. Överskridande av tillåten vistelsetid i Indonesien medför att resenären riskerar bli bötfälld, kvarhållen i immigrationsmyndigheternas förvar och eventuell deportering. Deportering bekostas av den enskilde själv, samt kostnader för eskort av immigrationsmyndigheten vilket kan bli kostsamt. Förhållandena i sådant förvar motsvarar inte de i de svenska motsvarigheterna.
Notera att utlänningar skall kunna uppvisa immigrationsdokument och pass vid alla tillfällen. Dock bör det räcka med att uppvisa kopior av dokumenten. Utlänningar bosatta i landet en längre tid bör se till att de är registrerade vid sin lokala områdeschef "Rukun Tetangga" (RT) samt vid sin lokala polisstation (Polsek)
En del resenärer väljer att göra så kallade 'visa runs', dvs kortare besök till närliggande länder i syfte att erhålla ny indonesisk visering. Singapore, Malaysia och Thailand har kommit överens om att försöka förhindra visa runs i regionen. Under senare år har flera svenska medborgare nekats inresa till Singapore i fall där singaporeanska myndigheter ansett att det rör sig om visa runs från Indonesien. De berörda personerna har skickats tillbaka till Indonesien, men i flera fall då nekats inresa till Indonesien. 
Senast uppdaterad 07 apr 2022, 22.09