• Svenska

Om utlandet Indonesien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 02 apr 2024, 11.33

Aktuella händelser

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via media, lokala myndigheters anvisningar och ambassadens reseinformation.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar, undvika demonstrationer och situationer som kan utvecklas till oroligheter, samt ha ökad vaksamhet.

Svenskar uppmuntras att registrera sig på svensklistan, ladda ned appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Indonesien.

Vid en konsulär nödsituation kan UD-jouren i Stockholm kontaktas (bemannad dygnet runt, telefonnummer +46 (0)8 405 50 05).

Håll dig uppdaterad - Pålitliga indonesiska nyhetskällor

Allmänna säkerhetsläget

Indonesien är ett stort land med cirka 280 miljoner invånare. Landets storlek och varierande geografi medför att det allmänna säkerhetsläget varierar kraftigt inom landet. Indonesien är relativt säker, men naturkatastrofer förekommer med jämna mellanrum. Terrorattentat förekommer, även om omfattningen och frekvensen minskat sedan 00-talet. Politiskt och religiöst våld kan blossa upp i vissa regioner, men sannolikheten att utländska besökare ska drabbas är liten.

Attacker mot nattklubbar utförda av extremister har förekommit bland annat i Jakarta, speciellt under muslimska högtider. En allmän rekommendation är att vid besök i Indonesien följa lokal medias rapportering om händelseutvecklingen, lokala myndigheters instruktioner samt ambassadens reseinformation angående det allmänna säkerhetsläget.

Länder kan av varierande skäl förmedla reserekommendationer och reseinformation som skiljer sig åt, och en del länder avråder helt från icke nödvändiga resor till regioner i Indonesien. 

Papua och Västpapua

Våldsamheter i samband med konflikter förekommer i högre utsträckning i provinserna Papua och Västpapua än i andra delar av Indonesien. Väpnade separatistgrupper är verksamma i högländerna och skottväxlingar med indonesiska säkerhetsstyrkor är vanliga. Konflikter är ofta våldsamma, skottväxlingar mellan indonesiska säkerhetsstyrkor och papuanska separatister är regelbundna, våld i samband med lokalval förekommer regelbundet, sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter är vanliga och graden av kriminalitet är hög. Myndigheterna kan utan förvarning stänga ner internet i samband med oroligheterna. Antalet incidenter har ökat kraftigt under det senaste året.

En ny våg av demonstrationer och oroligheter har pågått periodvis sedan augusti 2019. Oroligheter har rapporterats från många städer och distrikt, inklusive Wamena, Jayapura, Manokwari och Sorong. Sedan oroligheterna utbröt har restriktioner för utländska medborgares möjligheter att resa till Papua och Västpapua, inklusive Sorong och Raja Ampat, skärpts, men det saknas tydlig information från indonesiska myndigheter.

Ett särskilt tillstånd från lokal polis (Surat Jalan) krävs för en majoritet av resorna till och i Papua och Västpapua. Svenska medborgare bör undersöka krav från lokala myndigheter inför resor till regionen. 

Svenska medborgare i Papua och Västpapua bör undvika folksamlingar och demonstrationer, hålla sig informerade om säkerhetsläget samt följa lokala myndigheters anvisningar. Polis och militär kan utan förvarning införa restriktioner för vart utlänningar kan resa i provinserna. Även demonstrationer i andra delar av Indonesien som berör Papua bör undvikas.

Aceh

En fredsöverenskommelse mellan den indonesiska regeringen och Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM) undertecknades i Helsingfors i augusti 2005. Antalet våldsamma incidenter har minskat dramatiskt sedan överenskommelsen, men politiska spänningar kvarstår. Kriminalitet är hög. Ambassaden uppmanar generellt till vaksamhet vid resor till regionen samt betonar vikten av att följa den lokala utvecklingen.

Acehs provinsparlament stiftar allt fler lagar baserade på islamsk Sharialagstiftning. Det råder ännu oklarhet i vilken utsträckning dessa kommer vara bindande för utlänningar men ambassaden råder alla resande i området att följa lokala myndigheters instruktioner.

Terrorism

Hotbedömning

Sedan 2010 har målet med terrorattentater i Indonesien varit huvudsakligen inhemska. Det huvudsakliga målet har varit polisen och, i mindre utsträckning, kristna kyrkor. I ianuari 2016 exploderade flera bomber i anslutning till köpcentret Sarinah i centrala Jakarta. I maj 2018 attackeradde självmordsbombare tre kyrkor i Surabaya. 28 personer dödades och ett 50-tal skadades. Polisen är ytterst ansvarig för terrorbekämpning och anses vara effektiv.  

Det har sket ett ideologiskt skifte, från Al-Qaeda till IS. Samtidigt har även terrorgruppers kapacitet minksat i landet. Över 700 indoneser har anslutit sig till IS i Syrien och myndigheterna arbetar för att avradikalisera de 200 som redan återvänt. IS ideologi verkar långsamt få alltmer fotfäste bland radikala och ultraradikala grupper i Indonesien. Kapaciteten att utföra större dåd bedöms dock vara relativt begränsad. Detta kan förändras i takt med att indonesiska IS stridande återvänder från Syrien och Filippinerna.

Rättsväsendet har varit bra på att hantera terrorhot under senare år. Flera huvudansvariga för den indonesiska terrorismen har oskadliggjorts eller ställts inför rätta. Samtidigt kvarstår terrorhot; radikaliseringstendenserna i samhället späds på och det är troligt att nya IS rekryteringar görs fortfarande. Därför kan nya dåd inte uteslutas i Indonesien. Eventuella terrordåd i Jakarta, Bali och Lombok skulle få konsekvenser för svenskar i Indonesien

Råd till resenärer

Resenärer i Indonesien bör vara pålästa och medvetena om de hot och risker som finns i landet och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar avvikande, särskilt i och omkring kyrkor, polisstationer och andra offentliga platser med folksamlingar.

Naturförhållanden och katastrofer

Indonesien är utsatt för regelbundna naturkatastrofer. Jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott, tsunamier och jordskred drabbar årligen  landet. Byggnader, vägar och infrastruktur är inte byggda för att  kunna motstå jordbävningar, vilket medför förhöjda risker i samband med katastrofer. 

Den indonesiska räddningstjänsten, BASARNAS, och den indonesiska katastrofmyndigheten, BNPB, bedöms vara kompetenta. Samtidigt är koordinationen mellan myndigheter och departement ofta mycket bristfällig. Turister som befinner sig områden som drabbas av naturkatastrofer bör vara förberedda på att information i krissituationer är bristfällig. 

Jordbävningar

Större delen av Indonesien befinner sig i farozonen för jordbävningar. Jordbävningar i närheten av tät bebyggelse påverkar Sumatras västkust (inklusive Aceh), Javas väst- och sydkust (inklusive Jakarta) samt Små Sundaöarna (inklusive Lombok och Bali). Jordbävningen 2006 i Yogyakarta och centrala Java med 5600 omkomna vittnar om den ständiga faran i landet. 

Jorbävningar kan följas av tsunamier. Många tsunamier är små och utgör ingen fara för människor, men undantag finns. Tsunamin i 2004, vid Sumatras kust, dödade omkring 165 700 människor. I oktober 2018 drabbades Palu på Centrala Sulawesi jordbävning och tsunami som krävde tusentals dödsoffer. 

Nya jordbäningar kan inträffa närsomhelst. Det är viktigt att följa myndigheternas anvisningar samt pålitliga nyhetskällor. Vid större jordbävningar bör man söka sig till högre mark, bort från kusten.


Vulkanutbrott

Aktiva vulkaner finns i hela landet, bland annat på Bali där Mount Agung haft flera utbrott under 2017 och 2018.  I samband med vulkanaktivitet är störningar i flygtrafiken vanliga. Resenärer uppmanas vända sig till sitt flygbolag eller researrangör för att kontrollera flygstatus, försäkring och policy i händelse av inställda eller omdirigerade flyg. Kom också ihåg att uppdatera anhöriga om var du befinner dig.

Stanna inomhus och stäng dörrar och fönster om aksa börjar falla. Använd andningsmask och skydda ögonen, till exempel med simglasögon, om du måste gå ut vid asknedfalll. Ytterligare information om hur man förbereder sig för asknedfall se IVHHN, International Volcanic Health Hazard Network.

För praktiska råd i samband med vulkanutbrott se Disaster Preparedness på National Disaster Management Authority’s webbplats.

Resenärer som planerar att besöka Bali - särskilt personer med ej ombokningsbara biljetter samt strikta tidsscheman - bör vara medvetna om risken för störningar i flygtrafiken. 

Översvämningar

Översvämningar är återkommande, under regnperioden är många städer utsatta. Jakarta påverkas årligen av översvämningar och städer i närheten  av floden Bengawan Solo kan drabbas av översvämningar.

Pålitliga indonesiska nyhetskällor

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Indonesiens Immigrationsmyndighets hemsida: Electronic Visa on Arrival (e-VOA) - Direktorat Jenderal Imigrasi

Indonesiens ambassad i Stockholm:| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA (kemlu.go.id)

Indonesien har efter pandemin infört krav på att resenärer från en del länder, bl a Sverige, ska ansöka om visum vid ankomst. Detta kan göras online före avresa eller vid ankomst. Indonesian eVoa - Visa On Arrival Application (imigrasi.go.id)

Resenärer behöver vid inresa i Indonesien uppvisa, pass som är giltigt i sex månader efter inresa och returbiljett. 

Indonesien har tagit bort kravet på att resenärer ska vara vaccinerade mot Covid-19. Vaccinationsbevis behöver inte längre visas upp.

För vistelser som ej gäller turism och/eller rör sig om en längre vistelse eller uppehållstillstånd, bör man kontakta en indonesisk ambassad i hemlandet innan avresa för att höra efter vad det gällande regelverket kräver.

Indonesiens ambassad i Sverige har följande adress:

Indonesiens ambassad, Kungsbroplan 1, 4 trappor, 112 41 Stockholm

Tel: +46 8 545 558 80, http://kemlu.go.id/stockholm/en/ , E-post: stockholm.kbri@kemlu.go.id

Notera att provisoriska pass inte godtas för inresa i Indonesien, inte heller om man ordnar visering i dem i förväg.

Resande som anländer till Jakarta Soekarno-Hatta International Airport och Bali I Gusti Ngurah Rai International Airport med internationellt flyg har möjlighet att  i förväg fylla i en elektronisk tulldeklaration (E-CD). Deklarationen kan fyllas i och skickas in tidigast två dagar före ankomst https://ecd.beacukai.go.id. Instruktion hur man fyller i blanketten finner man  här (endast på indonesiska) https://bit.IyNideoPanduanECD.

Myndigheterna genomför med jämna mellanrum kontroller av viseringar och uppehållstillstånd på utlänningar som vistas i Indonesien. Överskridande av tillåten vistelsetid i Indonesien medför att resenären riskerar bli bötfälld, kvarhållen i immigrationsmyndigheternas förvar och eventuell deportering. Deportering bekostas av den enskilde själv, samt kostnader för eskort av immigrationsmyndigheten vilket kan bli kostsamt. Förhållandena i sådant förvar motsvarar inte de i de svenska motsvarigheterna.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Indonesien håller betydligt lägre standard än den svenska, även i Jakarta och på Bali, och är heller inte jämförbar med andra länder i regionen. Utanför stora städer är sjukvården undermålig. De flesta experter avråder från att göra kirurgiska ingrepp i landet. En stark rekommendation är att besökare tecknar fullgoda sjuk- och reseförsäkringar som även inkluderar medicinsk evakuering. Evakuering sker vanligtvis till Singapore, Australien eller Bangkok. Notera att reseförsäkringar inte alltid gäller vid resor till områden där Utrikesdepartementet avrått från resa.

Magsjukdomar är vanliga och resenärer bör vara försiktiga och följa allmänna råd gällande mat och dryck.

Utövare av vattensport, inklusive dykning, bör vara medvetna om att de räddningstjänster som erbjuds ofta är av lägre standard än vad som är brukligt i Sverige.

Brister i brandberedskap förekommer. Brandsläckare och säkra nödutgångar saknas ofta, bland annat på nöjesetablissemang (biografer, pubar och diskotek).

Resande som har frågor angående medförande av medicinering för privat bruk rekommenderas kontakta Indonesiens ambassad i Stockholm.(Indonesiens ambassad, Kungsbroplan 1, 4 trappor, 112 41 Stockholm, Tel: +46 8 545 558 80, http://kemlu.go.id/stockholm/en/ , E-post: stockholm.kbri@kemlu.go.id)

Myggburna sjukdomar

Malaria förekommer i Indonesien, bland annat öster om Bali, främst på landsbygden. Resenärer som planerar vistas utanföär Java, Sumatra och Bali bör rådgöra med läkare inför avresa om huruvida malariaprofylax bör tas. Malariamedecin finns inte alltid att tillgå i Indonesien och personer som drabbas av malaria måste ibland evakueras till närliggande länder.

Denguefeber, ett virus som sprids via myggor, förekommer i hela landet, främst i städer. För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Resenärer till Indonesien bör i största möjliga mån undvika att bli myggbitna. Myggstick och impregnerade myggnät kan köpas i Sverige före avresa, men det finns också en rad olika myggmedel att köpa på apotek och i livsmedelsaffärer i Indonesien.

Rabies

Rabies förekommer i hela landet. Rabies är en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människa vid kontakt med djurets saliv, till exempel genom bett eller saliv som kommer i kontakt med ett öppet sår. Enligt lokala hälsomyndigheter utgörs 95 procent av rabiesfallen av hundar och de resterande 5 procenten katter.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att vara försiktiga, undvika fysisk kontakt med herrelösa djur och hålla särskild uppsikt över sina barn. Det finns smittorisk i samtliga provinser, med särskilt hög omfattning på Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT) och Maluku. Kontakta omedelbart sjukvården om smitta misstänks. Detta gäller även rabiesvaccinerade personer.

Se även Sjukvårdsupplysningens reseråd för Indonesien samt Folkhälsomyndighetenför allmänna råd.

Lokala lagar och sedvänjor

Svenska resenärer som befinner sig i Indonesien bör vara medvetna om att indonesiska lagar gäller, även om de kan verka hårda i jämförelse med vad som gäller i Sverige. Om du blir gripen av polis eller hamnar i fängelse så har du rätt att kräva att Sveriges ambassad informeras. Information om vad svenska konsulära tjänstemän kan och inte kan göra för att hjälpa svenskar i svårigheter utomlands hittar du på Utrikesdepartementets hemsida.

Påföljder för narkotikabrott är mycket allvarliga och straffskalan inkluderar dödsstraff. Även innehav av mycket små mängder av lättare typer av narkotika kan innebära höga böter och fängelse. Polisen motarbetar olaglig narkotikaanvändning och innehav över hela Indonesien, inte minst vid populära turistdestinationer på Bali och i Jakarta. I Aceh, inklusive på Pulau Weh, är cannabis en del av traditionell kultur och vanligt förekommande. Svenskar i Aceh bör dock notera att cannabis är olagligt och att även konsumtion eller mindre innehav kan leda till fängelsestraff.

Vissa svenska strafflagar, såsom de som gäller barnsexturism, gäller även för svenskar i utlandet. Svenskar som begår dessa brott utomlands kan bli åtalade i Sverige.

Enligt indonesisk lag kan utlänningar inte äga fastigheter. Om du funderar på att köpa fastighet i Indonesien, bör du först söka råd från advokat.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet förekommer i Indonesien. Svenska medborgare som befinner sig i landet uppmanas att vara uppmärksamma.

Det har skett ett markant ökning av svenskar som förlorar sina pass och andra värdesaker på Bali (väskryckningar, stöld eller inbrott). Flesta incidenter sker i Kuta, Seminyak och Canggu. Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig på Bali att vara extra vaksamma och tänka på att ett pass är en värdehandling som bör förvaras på ett säkert sätt.

Man bör vara på sin vakt när man använder kreditkort i Indonesien och försöka begränsa användandet till större och mer etablerade restauranger, hotell och butiker. Kreditkortsbedrägerier är vanliga och kreditkort bör inte lämnas utan uppsikt. På mindre restauranger och butiker kan det vara säkrast att använda kontanter då det händer att användarens kortdetaljer sparas eller att man använder sig av en så kallad "skimmer" eller "läsare" som gör att kortet senare kan kopieras. Bedrägerier genom ATM automater, och skimming, förekommer främst i Bali.

Använd taxi från välrenommerade bolag. Ambassaden använder BlueBird/SilverBird, som finns i Jakarta, på Bali samt i flera andra större indonesiska städer. På Bali finns etablerade taxikarteller och i vissa områden, bland annat Ubud och Jimbaran, motarbetar de aktivt BlueBird och Grab. Turister uppmanas ofta av hotell och restauranger i dessa områden att använda sig av deras 'rekommenderade' taxis, istället för BlueBird eller Grab. Resenärer som insisterar på att boka BlueBird eller Grab kan bemötas aggressivt av taxikartellerna. Svenska medborgare uppmanas undvika konfrontationer.

Trafiksäkerhet

En av de största farorna i Indonesien är trafiken. Svenskar bör iaktta försiktighet, inte minst vid motorcykeltransport. Turister är ofta inblandade i motorcykelolyckor, inte minst på Bali, med allvarliga följder. Hjälm bör alltid bäras vid motorcykeltransport.  

Enligt lag krävs internationellt körkort för bil och motorcykel för utlänningar som vill köra bil eller motorcykel i Indonesien. Uthyrningsfirmor, särskilt, av motorcyklar, bortser ofta från detta krav och hyr ut motorcyklar till turister trots att de inte har internationella MC-kort. Poliskontroller är vanligt förekommande och böter utfärdas rutinmässigt. Avsaknad av internationellt MC-kort kan också påverka försäkring i samband med olyckor. 

Vägtrafik

Förutom det underdimensionerade vägnätet och det ökande antalet bilar är mängden motorcyklar ett riskmoment, samt att trafikreglerna följs bristfälligt. Man bör vara särskilt försiktig vid toppar i trafiken såsom i samband med Lebaran (slutet av fastemånaden Ramadan), då vägarna är extremt ansträngda av de stora mängder människor som reser hem från storstäderna.

Flygtrafik

Flertalet indonesiska flygbolag var under många år förbjudna att flyga inom EU på grund av brister i säkerhet. Efter att förbättringar skett, är numera samtliga indonesiska flygbolag tillåtna att fyga inom EU För mer information samt listan över flygbolag som är förbjudna inom EU se EU:s hemsida: EU Air Safety . 

I oktober 2018 kraschade en Lion Air flight på väg från Jakarta till Bangka. Samtliga ombordvarande omkom. Mindre tillbud med plan som sladdar av landningsbanor är relativt vanliga, men medför sällan personskador. 

Många indonesiska flygbolag drabbas ofta av förseningar. Garuda och Citilink anses vara något mer pålitliga än övriga. 

Båttrafik

Ett stort antal lokala passagerarbåtar trafikerar vattnen mellan Indonesiens öar. Svåra båtolyckor förekommer och det rapporteras inte sällan om att maxgränsen för antal passagerare överskrids. Enskilda seglare bör vara medvetna om att det förekommer pirater i Indonesiens farvatten. Uppdaterad information finns på webbplatsen Piracy Report.

Resa i landet

Nyheter på engelska

Andra länders och organisationers reseinformation

UD Resklar - reseinformation direkt i fickan

 • UD Resklar
  Ladda ner appen UD Resklar för att hålla dig uppdaterad om ditt resmål och få aktuell reseinformation direkt i fickan.

Anmäl dig till Svensklistan

 • Svensklistan
  Lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa.

  Reser du utomlands?

  Tre saker att tänka på inför utlandsresan:

  1. Ladda ner appen Resklar,
  2. Läs aktuell reseinformation
  3. Anmäl dig till svensklistan.

  Läs på innan du åker. Ladda ner den senaste versionen av Resklar och slå på pushnotiser.

  Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

  Läs mer