• Svenska

Om utlandet Indonesien

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 07 apr 2022, 22.09

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Lägesbild och reseinformation Covid-19

Allmänna säkerhetsläget

Indonesien är ett mycket stort land med cirka 270 miljoner invånare. Landets storlek och varierande geografi medför att det allmänna säkerhetsläget varierar kraftigt inom landet. Indonesien är överlag relativt säkert, men naturkatastrofer förekommer med jämna mellanrum. Terrorattentat förekommer, även om omfattningen och frekvensen minskat sedan 00-talet. Politiskt och religiöst våld kan blossa upp i vissa regioner, men sannolikheten att utländska besökare ska drabbas är relativt små.

Information om säkerhetsläget i några av provinserna i Indonesien återfinns nedan men en allmän rekommendation är att vid besök i Indonesien följa lokal medias rapportering om händelseutvecklingen, lokala myndigheters instruktioner samt ambassadens reseinformation angående det allmänna säkerhetsläget.

Olika länder kan av varierande skäl förmedla reserekommendationer och reseinformation som skiljer sig åt, och en del länder avråder helt från icke nödvändiga resor till vissa delar av Indonesien. Länkar till en del andra länders reseinformation hittar du under rubriken "övrigt" längst ned.

Papua och Västpapua

Våldsamheter i samband med olika konflikter förekommer i högre utsträckning i provinserna Papua och Västpapua än i andra delar av Indonesien. Väpnade separatistgrupper är verksamma i högländerna och skottväxlingar med indonesiska säkerhetsstyrkor vanliga. Stamkonflikter är ofta våldsamma, våld i samband med lokalval förekommer regelbundet, sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter under demonstrationer är vanliga och graden av kriminalitet är relativt hög.

En ny våg av demonstrationer och oroligheter har pågått periodvis runt om i de indonesiska provinserna Papua och Västpapua sedan augusti 2019. Oroligheter har rapporterats från många städer och distrikt, inklusive Wamena, Jayapura, Manokwari och Sorong. Läget i Wamena är särskilt spänt. 

Sedan oroligheterna utbröt har restriktioner gällande utländska medborgares möjligheter att resa till Papua och Västpapua, inklusive till Sorong och Raja Ampat, skärpts, men det saknas tydlig information från indonesiska myndigheter om exakt vad som gäller. Ett särskilt tillstånd från lokal polis (Surat Jalan) krävs för de allra flesta resor till och i Papua och Västpapua. Svenska medborgare bör undersöka tillståndskravet med lokala myndigheter inför eventuella resor till provinserna. 

Demonstrationer i Papua och Västpapua kan snabbt övergå i våldsamheter. Den polisiära och militära närvaron är hög. Myndigheterna kan utan förvarning stänga ner internet lokalt i samband med oroligheter. 

Skottväxlingar mellan indonesiska säkerhetsstyrkor och papuanska separatister rum regelbundet i de papuanska högländerna, inklusive i och omkring Wamena. En större militär insats pågår också sedan i December 2018 i Nduga-distriktet. Antalet incidenter har ökat kraftigt under det senaste året.

Svenska medborgare i Papua och Västpapua bör undvika folksamlingar och demonstrationer, hålla sig informerade om säkerhetsläget samt följa lokala myndigheters anvisningar. Polis och militär kan utan förvarning införa restriktioner för vart utlänningar kan resa i provinserna. Även demonstrationer i andra delar av Indonesien som berör Papua bör undvikas.

Aceh

En fredsöverenskommelse mellan den indonesiska regeringen och Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM) undertecknades i Helsingfors i augusti 2005. Antalet våldsamma incidenter har minskat dramatiskt sedan överenskommelsen, men politiska spänningar finns. Kriminaliteten är högre än i andra delar av Indonesien. 

Acehs provinsparlament har de senaste åren stiftat allt fler lagar baserade på islamsk Sharialagstiftning. Det råder ännu oklarhet i vilken utsträckning dessa kommer vara bindande för utlänningar men ambassaden råder alla resande i området att följa lokala myndigheters anmodan och instruktioner. Ambassaden uppmanar generellt till vaksamhet vid resor till provinsen samt betonar vikten av att följa den lokala utvecklingen.

Terrorism

Hotbedömning

Målen för terrorattacker var i Indonesien under 2000-2010 främst utländska, men har sedan 2010 huvudsakligen varit inhemska. Detta beror dels på ett ideologiskt skifte, från Al-Qaeda till IS, och dels på minskad kapacitet bland terrorgrupper. Efter de stora attentaten på 00-talet har säkerhetens skärpts runt ambassader, köpcentra och hotell. Polisen är ytterst ansvarig för terrorbekämpning och anses vara effektiv.  

Över 700 indoneser har anslutit sig till IS i Syrien och myndigheterna arbetar för att avradikalisera de 200 som redan återvänt. IS ideologi verkar långsamt få alltmer fotfäste bland radikala och ultraradikala grupper i Indonesien. Terrorceller med uppsåt finns. Kapaciteten att utföra större dåd bedöms dock som relativt begränsad. Detta kan förändras i takt med att indonesiska stridande återvänder från Syrien respektive Filippinerna.

Rättsväsendet har varit relativt bra på att hantera terrorhot de senaste åren. Flera av de huvudansvariga för den indonesiska terrorismen har oskadliggjorts eller ställts inför rätta. Samtidigt kvarstår terrorhotet, radikaliseringstendenserna i samhället späds på och det är troligt att nya rekryteringar görs kontinuerligt. Därför bedömer ambassaden det som att nya attacker inte kan uteslutas och att en risk för terrorattacker i Indonesien fortfarande finns. Främst eventuella terrordåd i Jakarta, på Bali och Lombok riskerar att få konsekvenser för svenskar i Indonesien.

Summering av tidigare terrorhändelser

Indonesien drabbades under 00-talet av flera större terrordåd. De mer förödande var huvudsak varit riktade mot västerländska intressen. Dessa omfattade bomben mot Marriott i Jakarta 2003, bomben mot Australiens ambassad 2004, de två bomberna på Bali 2002 och 2005 och de två bomberna mot Marriott och Ritz Carlton i Jakarta i juli 2009.

Under de senaste åren har flera mindre attacker genomförts såväl i Jakarta som på andra platser i landet. Det huvudsakliga målet har varit den indonesiska polisen och, i mindre utsträckning kristna kyrkor. Januari 2016 exploderade flera bomber, däribland självmordsbomber, i anslutning till köpcentret Sarinah i centrala Jakarta. I maj 2018 attackeradde självmordsbombare tre kyrkor i Surabaya i det dödligaste dådet under 10-talet. Totalt dödades 28 personer, inklusive gärningsmännen och ett 50-tal skadades. 

Råd till resenärer

Allmänna råd till resenärer i Indonesien är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt i och omkring kyrkor och polisstationer samt andra offentliga platser med stora folksamlingar t.ex. i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i köpcentra.

Resande i Indonesien bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Indonesien är utsatt för regelbundna naturkatastrofer av olika slag. Jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott, tsunamier och jordskred drabbar årligen olika delar av landet.

Många byggnader, vägar och annan infrastruktur är inte byggda för att till exempel kunna motstå jordbävningar, vilket medför förhöjda risker i samband med katastrofer. 

Den indonesiska räddningstjänsten, BASARNAS, och den indonesiska katastrofmyndigheten, BNPB, bedöms vara kompetenta. Samtidigt är koordinationen mellan myndigheter och departement ofta mycket bristfällig. Turister som befinner sig områden som drabbas av naturkatastrofer bör vara förberedda på att information i krissituationer är bristfällig. 

Nedan länkar till pålitliga indonesiska nyhetskällor: 

Jordbävningar

Större delen av Indonesien befinner sig i farozonen för jordbävningar då landet är inkilat mellan tre olika tektoniska plattor. Vad gäller jordbävningar i närheten av tät bebyggelse är hela Sumatras västkust (inklusive Aceh), Javas väst- och sydkust (inklusive Jakarta) samt Små Sundaöarna (inklusive Lombok och Bali) utsatta. Jordbävningen 2006 i Yogyakarta och centrala Java med 5600 omkomna som följd vittnar om den ständiga faran för jordbävningar. Två större jordbävningar på Lombok under sommaren 2018 medförde att stora mängder turister evakuerades från Gili-öarna.  

Jorbävningar kan följas av flodvågor, tsunami. Många tsunamier är små och utgör ingen fara för människor, men tsunamin 2004, väster om Sumatras kust, dödade omkring 165 700 människor i Indonesien, främst i Aceh. I oktober 2018 drabbades Palu på Centrala Sulawesi av en jordbävning och tsunami som krävde tusentals dödsoffer. 

Nya jordskalv kan inträffa närsomhelst. Det finns inget sätt att förutspå jordskalv. En rad rykten cirkulerar och det är därför viktigt att följa myndigheternas anvisningar samt följa pålitliga nyhetskällor. Vid större jordbävningar bör man söka sig till högre mark och bort från kusten.


Vulkanutbrott

 
Även vulkanutbrott skulle kunna utgöra en fara för svenska medborgare. Därtill riskerar askmoln från vulkanutbrott att inverka negativt på flygtrafiken. Aktiva vulkaner finns på många platser i Indonesien, inklusive på Bali där Mount Agung haft flera utbrott under 2017-18.  

I samband med vulkanaktivitet är störningar i flygtrafiken en vanlig konsekvens. Resenärer uppmanas vända sig till sitt flygbolag eller researrangör för att kontrollera status för aktuellt flyg samt vad som gäller angående försäkring och flygbolagets/researrangörens policy i händelse av inställda och omdirigerade flyg. Kom också ihåg att uppdatera anhöriga om var ni befinner er och om eventuell förändrad resrutt.

Om aska börjar falla, stanna inomhus och stäng dörrar och fönster. Om man måste gå ut i samband med asknedfall bör man bära andningsmask och skydda ögonen, till exempel med simglasögon. För ytterligare information om hur man förbereder sig för ett eventuellt asknedfall se http://www.ivhhn.org/pamphlets.html

För praktiska råd i samband med vulkanutbrott se Disaster Preparedness på National Disaster Management Authority’s webbplats.

Resenärer som planerar att besöka Bali - särskilt personer med ej ombokningsbara biljetter samt strikta tidsscheman - bör vara medvetna om risken för störningar i flygtrafiken (på grund av den pågående vulkanaktiviteten). Det är upp till resenären själv att besluta om resan ska företas eller inte.

Översvämningar

Översvämningar är också frekvent återkommande och särskilt under regnperioden är många städer sårbara. Jakarta med omnejd påverkas årligen av översvämningar och städer och distrikt vid avrinningsområdet till floden Bengawan Solo kan drabbas av översvämningar med stora materiella skador som följd.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.
Nedan följer allmänt hållen, sammanfattande information om vilka förutsättningar som normalt gäller för inresa till Indonesien. Notera dock att på grund av den rådande pandemin, så gäller tillfälliga regler som kontinuerligt ändras. Alla frågor om om inresor och viseringar bör därför ställas till indonesiska ambassaden i Stockholm. Sveriges ambassad i Jakarta uppdaterar allmänt och kontinuerligt om pandemisituationen här:
 
Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad - Sweden Abroad
 
Enligt normalt gällande regelverk, undantas svenska medborgare med ordinarie pass kravet på visum till Indonesien för turistbesök upp till 30 dagar.
  • Viseringsfritt upp till 30 dagar i Indonesien för resa på svenska ordinarie, tjänste- och diplomatpass.
  • Syftet med resan får vara turism, familjebesök, socialt besök, konst och kultur, officiellt uppdrag från regering eller myndighet, hållande av föredrag eller deltagande i seminarier, deltagande i internationella expon, deltagande i möten med centrala eller underlydande representanter för Indonesien eller för genomresa till andra länder.
  • Det är inte möjligt att förlänga vistelsen eller omföra den viseringsfria tiden till annan kategori visum eller tillstånd.
  • För vistelser i mer än 30 dagar kan besökare ansöka om Visa on Arrival vid ankomst. Visa on Arrival medger vistelse om 30 dagar som kan förlängas en gång med ytterligare 30 dagar. Vill man stanna mer än 60 dagar kan man söka 60-dagars visering med möjlighet till förlängning. Ansökan görs på närmaste indonesiska ambassad före avresa.
Kravet för att kunna erhålla en viseringsfri vistelse är följande:
  • Att resenären har ett ordinarie pass med minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresan till Indonesien.
  • Att resenären kan uppvisa en utresebiljett ur Indonesien.
  • Att resenären inte har varit svartlistad.
Om resenären inte uppfyller dessa krav riskerar han/hon att inte släppas in i landet. Undantaget för visum ges vid flygplatser och hamnar enligt listan på Indonesiens migrationsmyndighets hemsida, se länken: Immigration checkpoints
 
* Notera att provisoriska pass inte godtas för inresa i Indonesien, inte heller om man ordnar visering i dem i förväg.
Resenärer som önskar säkerställa att bestämmelserna ej ändrats bör kontrollera detta med den indonesiska ambassaden i Stockholm före avresa. För vistelser som ej gäller turism och/eller rör sig om en längre vistelse eller uppehållstillstånd, bör man kontakta en indonesisk ambassad i hemlandet innan avresa för att höra efter vad det gällande regelverket kräver. Indonesiens ambassad i Sverige har följande adress:
 
Indonesiens ambassad Kungsbroplan 1, 4 trappor 112 41 Stockholm Tel: +46 8 545 558 80blobid0.png http://kemlu.go.id/stockholm/en/
E-post: stockholm.kbri@kemlu.go.id
Myndigheterna genomför med jämna mellanrum kontroller av viseringar och uppehållstillstånd på utlänningar som vistas i Indonesien. Överskridande av tillåten vistelsetid i Indonesien medför att resenären riskerar bli bötfälld, kvarhållen i immigrationsmyndigheternas förvar och eventuell deportering. Deportering bekostas av den enskilde själv, samt kostnader för eskort av immigrationsmyndigheten vilket kan bli kostsamt. Förhållandena i sådant förvar motsvarar inte de i de svenska motsvarigheterna.
Notera att utlänningar skall kunna uppvisa immigrationsdokument och pass vid alla tillfällen. Dock bör det räcka med att uppvisa kopior av dokumenten. Utlänningar bosatta i landet en längre tid bör se till att de är registrerade vid sin lokala områdeschef "Rukun Tetangga" (RT) samt vid sin lokala polisstation (Polsek)
En del resenärer väljer att göra så kallade 'visa runs', dvs kortare besök till närliggande länder i syfte att erhålla ny indonesisk visering. Singapore, Malaysia och Thailand har kommit överens om att försöka förhindra visa runs i regionen. Under senare år har flera svenska medborgare nekats inresa till Singapore i fall där singaporeanska myndigheter ansett att det rör sig om visa runs från Indonesien. De berörda personerna har skickats tillbaka till Indonesien, men i flera fall då nekats inresa till Indonesien. 

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Indonesien, inklusive i Jakarta och på Bali håller avsevärt lägre kvaliet än den svenska samt än den i många andra länder i regionen. Utanför stora städer är sjukvården undermålig. De flesta experter avråder från att göra kirurgiska ingrepp i landet. En stark rekommendation är att besökare tecknar fullgoda sjuk- och reseförsäkringar som även inkluderar medicinsk evakuering. Evakuering sker vanligtvis til Singapore, Australien eller Bangkok. Notera att reseförsäkringar inte alltid gäller vid resor till områden där Utrikesdepartementet avrådit från resa.

Malaria förekommer i olika delar av landet, främst öster om Bali, inklusive på Lombok, Flores och Sumba. 

Dengue och TBC förekommer också i landet och fall av rabies (se nedan för mer information) har rapporterats. Råd om medicinering och vaccinering bör inhämtas före ankomst. Magsjukdomar är vanliga och resenärer bör vara försiktiga och följa allmänna råd gällande mat och dryck.

Utövare av vattensport, inklusive dykning, bör vara medvetna om att de räddningstjänster som erbjuds ofta är av lägre standard än vad som är brukligt i Sverige.

Brister i brandberedskap förekommer. Brandsläckare och säkra nödutgångar saknas ofta, bland annat på nöjesetablissemang (biografer, pubar och diskotek).

Resande som har frågor angående medförande av medicinering för privat bruk rekommenderas kontakta Indonesiens ambassad i Stockholm: http://kemlu.go.id/stockholm/en/

Dödsfall på grund av metanol i lokalt inhandlad alkohol

Resande inom Indonesien uppmanas vara uppmärksamma på att ett stort antal dödsfall orsakade av metanolförgiftning har äger rum till följd av intag av lokalt inhandlad alkohol på Java och i Papua. Fall förekommer även regelbundet på Bali och Lombok (inklusive Giliöarna). Lokalt framställd alkohol innehållande skadliga mängder metanol kan förekomma i drinkar och cocktails, samt även i alkohol som inhandlats i förseglade förpackningar. Svenskar som besöker Indonesien uppmanas därför att iakttaga största försiktighet vid både inköp och konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

Myggburna sjukdomar

Malaria förekommer i Indonesien öster om Bali, främst på landsbygden. Resenärer som planerar vistas utanföär Java, Sumatra och Bali bör rådgöra med läkare inför avresa om huruvida malariaprofylax bör tas. Malariamedecin finns inte alltid att tillgå i Indonesien och personer som drabbas av malaria måste ibland evakueras till närliggande länder.

Denguefeber, ett virus som sprids via myggor, förekommer i hela landet, främst i städer. För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Resenärer till Indonesien bör i största möjliga mån undvika att bli myggbitna. Myggstick och impregnerade myggnät kan köpas i Sverige före avresa, men det finns också en rad olika myggmedel att köpa på apotek och i livsmedelsaffärer i Indonesien.

Rabies

Rabies förekommer på Bali. Rabies är en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människa vid kontakt med djurets saliv, t.ex. genom bett eller saliv som kommer i kontakt med ett öppet sår. Enligt lokala hälsomyndigheter utgörs 95 procent av rabiesfallen av hundar och de resterande 5 procenten katter.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att vara försiktiga, undvika fysisk kontakt med herrelösa djur och hålla särskild uppsikt över sina barn. Detta berör inte enbart Bali då det finns en smittorisk i nästan samtliga provinser, med särskilt hög omfattning på Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT) och Maluku. Kontakta omedelbart sjukvården om smitta misstänks. Detta gäller även rabiesvaccinerade personer.

Se även Sjukvårdsupplysningens reseråd för Indonesien samt Folkhälsomyndigheten för allmänna råd (http://folkhalsomyndigheten.se/).

Lokala lagar och sedvänjor

Svenska resenärer som befinner sig i Indonesien bör vara medvetna om att indonesiska lagar gäller, även om de kan verka hårda i jämförelse med vad som gäller i Sverige. Om du blir gripen av polis eller hamnar i fängelse så har du rätt att kräva att Sveriges ambassad informeras. Information om vad svenska konsulära tjänstemän kan och inte kan göra för att hjälpa svenskar i svårigheter utomlands hittar du på Utrikesdepartementets hemsida.

Påföljder för narkotikabrott är mycket allvarliga och straffskalan inkluderar dödsstraff. Även innehav av mycket små mängder av lättare typer av narkotika kan innebära höga böter och fängelse. Polisen motarbetar olaglig narkotikaanvändning och innehav över hela Indonesien, inte minst vid populära turistdestinationer på Bali och i Jakarta. I Aceh, inklusive på Pulau Weh, är cannabis en del av traditionell kultur och vanligt förekommande. Svenskar i Aceh bör dock notera att cannabis är olagligt och att även konsumtion eller mindre innehav kan leda till fängelsestraff.

Vissa svenska strafflagar, såsom de som gäller barnsexturism, gäller även för svenskar i utlandet. Svenskar som begår dessa brott utomlands kan bli åtalade i Sverige.

Enligt indonesisk lag kan utlänningar inte äga fastigheter. Om du funderar på att köpa fastighet i Indonesien, bör du först söka råd från advokat.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet förekommer över hela Indonesien. Svenska medborgare som befinner sig i Indonesien uppmanas att vara uppmärksamma samt att hålla sig välinformerade, till exempel genom de engelskspråkiga tidningarna Jakarta Post och Jakarta Globe. 

Ambassaden har noterat en markant ökning av svenskar som förlorar sina pass och andra värdesaker på Bali, ofta vid väskryckningar, stölder eller inbrott. De flesta incidenter sker i Kuta, Seminyak och Canggu. Ett förlorat pass kan innebära en ansenlig kostnad och i vissa fall att man tvingas ändra resplaner. Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig på Bali att vara extra vaksamma och tänka på att ett pass är en värdehandling som bör förvaras på ett säkert sätt.

Man bör vara på sin vakt när man använder kreditkort i Indonesien och försöka begränsa användandet till större och mer etablerade restauranger, hotell, butiker etc. Kreditkortsbedrägerier är vanliga och kreditkort bör inte lämnas utan uppsikt. På mindre restauranger och butiker kan det vara säkrast att använda kontanter då det händer att användarens kortdetaljer sparas eller att man använder sig av en s.k. ”skimmer” eller läsare som gör att kortet senare kan kopieras. Bedrägerier med ATM automater, skimming, förekommer, främst på Bali.

Använd taxi från välrenommerade bolag. Ambassaden använder BlueBird/SilverBird, som finns i Jakarta, på Bali samt i flera andra större indonesiska städer. På Bali finns etablerade taxikarteller och i vissa områden, bland annat Ubud och Jimbaran, motarbetar de aktivt BlueBird och Grab. Turister uppmanas ofta av hotell och restauranger i dessa områden att använda sig av deras 'rekommenderade' taxis, istället för BlueBird eller Grab. Resenärer som insisterar på att boka BlueBird eller Grabkan bemötas aggressivt av taxikartellerna. Svenska medborgare uppmanas undvika konfrontationer.

Attacker och räder mot nattklubbar utförda av extremister har förekommit bland annat i Jakarta, speciellt under muslimska högtider.

Trafiksäkerhet

En av de största farorna i Indonesien är trafiken. Svenskar bör iaktta försiktighet, inte minst vid motorcykeltransport. Turister är ofta inblandade i motorcykelolyckor, inte minst på Bali, med allvarliga följder. Hjälm bör alltid bäras vid motorcykeltransport.  

Enligt lag krävs internationellt körkort för bil respektive motorcykel för utlänningar som vill köra bil eller motorcykel i Indonesien. Uthyrningsfirmor, särskilt, av motorcyklar, bortser ofta från detta krav och hyr ut motorcyklar till turister trots att de inte har internationella MC-kort. Poliskontroller är vanligt förekommande och böter utfärdas rutinmässigt. Avsaknad av internationellt MC-kort kan också påverka försäkring i samband med olyckor. 

Vägtrafik

Förutom det underdimensionerade vägnätet och det ökande antalet bilar är mängden motorcyklar ett riskmoment, samt att trafikreglerna följs bristfälligt. Man bör vara särskilt försiktig vid toppar i trafiken såsom i samband med Lebaran (slutet av fastemånaden Ramadan), då vägarna är extremt ansträngda av de stora mängder människor som reser hem från storstäderna.

Flygtrafik

Flertalet indonesiska flygbolag var under många år förbjudna att flyga inom EU på grund av brister i säkerhet. Efter att förbättringar skett, är numera samtliga indonesiska flygbolag tillåtna att fyga inom EU För mer information samt listan över flygbolag som är förbjudna inom EU se EU:s hemsida: EU Air Safety

I oktober 2018 kraschade en Lion Air flight på väg från Jakarta till Bangka. Samtliga ombordvarande omkom. Mindre tillbud med plan som sladdar av landningsbanor är relativt vanliga, men medför sällan personskador. 

Många indonesiska flygbolag drabbas ofta av förseningar. Garuda och Citilink anses vara något mer pålitliga än övriga. 

Båttrafik

Ett stort antal lokala passagerarbåtar trafikerar vattnen mellan Indonesiens öar. Svåra båtolyckor förekommer och det rapporteras inte sällan om att maxgränsen för antal passagerare överskrids. Enskilda seglare bör vara medvetna om att det förekommer pirater i Indonesiens farvatten. Uppdaterad information finns på webbplatsen Piracy Report.

Resa i landet

UD Resklar

UD lanserade 2014 en ny app, UD Resklar, som kan laddas ned från den här länken. Appen låter utlandsresenärer planera sin resa för att inte glömma viktiga saker som pass, viseringar och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer.

Samtidigt har också ett nytt sätt att anmäla sig till ambassadens "svensklista" skapats via ett webbformulär. Du anmäler dig till listan om du vill kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om nödvändigt i en större krissituation. Du anmäler dig via den här länken.

Andra länders och organisationers reseinformation:

Storbritannien: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/indonesia1/

USA: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_2052.html

Australien: http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Indonesia

Nyheter på engelska

http://www.thejakartaglobe.com/

http://www.thejakartapost.com/

 http://www.antaranews.com/en/

Ambassaden & konsulat