• Svenska

Om utlandet Indonesien

Rösta utomlands i Indonesien

Val till Europaparlament 2019

Val till Europaparlamentet hålls den 26 maj 2019 i Sverige. För dig som är svensk och befinner dig i Indonesien på valdagen finns följande alternativ för att delta i valet:

  1. Brevrösta
  2. Förtidsrösta på ambassaden i Jakarta eller på honorärkonsulatet på Bali

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. För att brevrösta behöver du särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten eller upphämtas på en svensk ambassad eller konsulat.
Det är möjligt att poströsta från utlandet från den 11 april.

 

Röstmottagning på ambassaden i Jakarta och konsulatet på Bali


Ambassaden i Jakarta kommer att vara öppen för röstmottagning under följande tider,

  • Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00 -13.00
  • Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 - 19.00
  • Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16.00 -19.00

Svenska konsulatet på Bali kommer vara öppen för röstmottagning under följande tider,

  • Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 15.00 – 18.00
  • Fredagen den 17 maj 2019 kl. 09.00 – 12.00

 

Anmäl dig till röstlängden vart tionde år

Du behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
- anmäla dig till röstlängd eller
- anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842):
www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000
valet@val.se

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60

E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss.

 

 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer