• Svenska

Om utlandet Indonesien

Levnadsintyg

Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten.

 

När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk polismyndighet
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans lokalkontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter ansvarar du själv för att skicka in intyget till Pensionsmyndigheten. Ytterligare information om levnadsintyg hittas på Pensionsmyndighetens webbplats:  www.pensionsmyndigheten.se 

Adress till Pensionsmyndigheten (för personer som bor utomlands):

Pensionsmyndigheten S-839 89 Östersund Sweden

Har du frågor om din pension bör du vända dig till pensionsmyndigheten:

Telefon +46-498-200 700 

Epost: international@pensionsmyndigheten.se

Hemsida: www.pensionsmyndigheten.se 

 

 

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 14.14