• Svenska

Om utlandet Indonesien

Legaliseringar och intyg

Legaliseringar

En legalisering bekräftar inte handlingens innehåll utan bestyrker endast en tjänstemans namnteckning och behörighet att utfärda dokumentet.

Ambassaden har endast rätt att legalisera dokument som redan är legaliserade av behöriga tjänstemän från en av de följande:

  1. Utrikesministeriet i Indonesien
  2. Svenska utrikesdepartementet. Ambassaden legaliserar inte t.ex. personbevis som utfärdats av Skatteverket. Om du behöver få ett personbevis legaliserat ska du först vända dig till:

UD Legaliseringar
Utrikesdepartementet
103 39 STOCKHOLM
Tel: +46 (0) 8-405 51 00  

ud-legaliseringar@gov.se

UD Legaliseringars webbplats

Intyg

Ambassaden kan hjälpa till med att intyga att en kopia överensstämmer med ett original. För detta krävs uppvisande av originalhandling, ID-kort eller passhandling och ett personligt besök på ambassaden

Översättningar

Ambassaden gör inga översättningar utan hänvisar till Kammarkollegiet eller översättare i Indonesien eller Sverige.

Våra öppettider för legaliseringar och intyg

Vänligen skicka ett mail till ambassaden.jakarta@gov.se för att boka en tid för ansökan/verifiering av dina handlingar under de konsulära besökstiderna som är helgfria onsdagar 13:00-15:00.

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer