• Svenska

Om utlandet Indonesien

Avgifter

Avgifter betalas via kortbetalning i lokal valuta IDR till ambassaden vid ansöknings eller besöks tillfället. Avgifterna är satta enligt avgiftsförordningen 1997:691 och UDs växelkurs antas vid omräkning till lokal valuta.

Från och med 1 september 2018 är det inte längre möjligt betala med kontanter på Sveriges ambassad i Jakarta. Endast kortbetalning (Visa and Mastercard) kommer vara giltigt betalsätt.

Kontakta ambassaden på ambassaden.jakarta@gov.se vid frågor.

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer