• Svenska

Om utlandet Indonesien

Gifta sig utomlands i Indonesien

Om du som svensk medborgare planerar vigsel inför en Indonesisk myndighet krävs följande förberedelser

1. Äktenskapscertifikat (giltigt i 4 månader)

Ladda ned blankett från Skatteverket: SKV 7881 Äktenskapscertifikat Ansökan och försäkring

 • Är du folkbokförd i Sverige måste du ansöka om äktenskapscertifikat på ditt lokala skattekontor i Sverige.
 • Är du folkbokförd eller permanent bosatt i Indonesien kan du göra ansökan på ambassaden i Jakarta (bevis på uppehållsrätt i landet som  KITAS/KITAP samt lokalt intyg om civilstånd från Kantor Kelurahan eller Catatan Sipil krävs)

 2. Fullständigt personbevis (giltigt i 3 månader)

 • Beställ via www.skatteverket.se eller ring skatteupplysningen på +46 8 564 851 60 välj sedan knappval folkbokföring.

 3. Giltigt svenskt pass eller annan giltig ID-handling

 4. Äktenskapsskillnadsbeslut för den som tidigare har varit gift

 • Original eller styrkt kopia

 5. Verifiering av de färdiga handlingarna på ambassaden

Ett personligt besök på ambassaden krävs av den svenska parten. Medta:

 • Avklarad hindersprövning /äktenskapscertifikat original
 • Fullständigt personbevis original
 • Passhandling original
 • Äktenskapsskillnadsbeslut i original eller bestyrt kopia
 • Den utländska partens ID-handling (Indonesiskt ID-kort KTP) 

Avgiften för verifiering är 290.000 IDR och betalas med kort vid ansökningstillfället.

Vänligen skicka ett mail till ambassaden.jakarta@gov.se för att boka en tid för ansökan/verifiering av dina handlingar under de konsulära besökstiderna som är helgfria onsdagar 13:00-15:00.

 Att tänka på

 • Notera att det är den svenska partens ansvar att ansöka om äktenskapscertifikat från svenska myndigheter, det kan inte den utländska medborgaren arrangera.
 • Var ute i god tid innan vigseln.
 • Indonesiska myndigheter kan begära andra kompletterande handlingar, det är den enskildes skyldighet att ta reda på vad som krävs.
 • Ambassaden verifierar enbart originalhandlingar som är utfärdade av svenska myndigheter eller som redan har legaliserats av en behörig tjänsteman på Indonesiens Utrikesdepartement (KEMLU).
 • Observera att ambassaden inte utfärdar intyg som bekräftar religionstillhörighet.
 • Eventuella översättningar är den enskildes ansvar
 • Efter vigseln skickar den enskilde själv in information om äktenskapet till Skatteverket i Sverige för registrering. Normalt krävs att man sänder en kopia på det indonesiska vigselbeviset samt båda parternas pass eller ID-handling.

För ytterligare information kontakta respektive indonesiska myndigheter och
skatteverket.

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer