• Svenska

Om utlandet Indien

Handel och främjande

En viktig uppgift för ambassaden är att främja svenska ekonomiska intressen utomlands. Ambassaden verkar för att främja svenskt näringsliv, handel och investeringar, ger stöd och råd till svenska företag för att underlätta vid etableringar och bidrar med bland annat relevanta kontakter. Ambassaden kan också bistå företagen i hantering av handelshinder.

 

Ambassaden har i främjandearbetet ett nära samarbete med Business Sweden, Swedish Chamber of Commerce India (SCCI) samt generalkonsulatet i Mumbai, samtliga i Indien. Business Sweden, en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden, hjälper företag ett nå ut med sina tjänster och varor till utländska marknader genom stöd i form av rådgivning, kompetensutveckling, evenemang samt riktade satsningar. SCCI är en fristående, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ekonomiska, sociala och kulturella relationer mellan Sverige och Indien.

Varje år gör ambassaden tillsammans med SCCI en undersökning av hur svenska företag i Indien uppfattar affärsklimatet i Indien och resultatet publiceras i form av Business Climate Survey (BCS).

Relevant information och stöd finns även på Kommerskollegium, Business Sweden och Sweden India Business Council i Sverige.

Generalkonsulatet Mumbai

Business Sweden

Swedish Chamber of Commerce India

Kommerskollegium

Sweden India Business Council

Ebiz India's G2B portal

Invest India

Senast uppdaterad 28 dec 2017, 16.21