• Svenska

Om utlandet Indien

Viseringar samt tillståndsfrågor

Frågor om indisk visering samt tillståndsfrågor

                 

Har du frågor gällande din indisk visering eller tillståndsfrågor när du befinner dig i landet?

Har du frågor gällande din indiska visering eller tillståndsfrågor när du är i landet, kan du kontakt ditt lokala FRRO kontor. www.boi.gov.in

Du kan ävan ansöka om visering och betala online:
FRRO

FRRO står för Foreigners Regional Registration Office och är en indisk polismyndighet, som handlägger viserings- och tillståndsärenden för utländska medborgare som vistas i landet.

Senast uppdaterad 06 nov 2018, 11.54