• Svenska

Om utlandet Indien

Gifta sig utomlands i Indien

Ambassaden i New Delhi har inte vigselrätt, men som svensk/utlänning kan man vigas i Indien under "The Special Marriage act (1954)".

För att kunna registrera vigseln enligt "The Special Marriage act" måste åtminstone en av paret ha bott i Indien i 30 dagar innan en anmälan om giftermålet lämnas in till "The Marriage Officer". I samband med anmälan måste paret uppvisa pass och ett äktenskapscertifikat. Detta kan utfärdas av ambassaden om du är bosatt i Indien och Skatteverket om du är folkbokförd i Sverige.

Äktenskapscertifikat kan fås direkt på engelska ”Marriage Licence”, som krävs för vigsel inför en indisk myndighet. Alternativt behövs en officiell översättning av ett svenskt äktenskapscertifikat. För att ambassaden ska kunna utfärda ett ”Marriage Licence” behöver du fylla i följande blankett: Äktenskapscertifikat- ansökan och försäkran, SKV 7881 som finns på Skatteverkets hemsida.

Ifylld blankett skickas i original till ambassaden.

Ibland kräver den indiska myndigheten att ambassaden eller ett konsulat verifierar äktenskapscertifikatet eller utfärdar ett så kallat "no objection certificate" (NOC). Kostnaden för detta är 120 SEK motsvarande lokal valuta. 
Anmälan av vigseln annonseras sedan lokalt av "The Marriage Officer" och om ingen motsätter sig giftermålet inom 30 dagar registreras vigseln av "The Marriage Officer" i närvaro av brudparet och tre vittnen. 

Den svenska parten skickar själv information om äktenskapet till Skatteverket i Sverige för registrering.

Om någon av parterna vill ändra efternamn i samband med vigseln kan blanketten nerladdas från skatteverkets hemsida och fyllas i och returneras tillsammans med vigselhandlingarna.

Information för boende i Delhi.