• Svenska

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

För att ansöka om förnyelse av pass behöver du i de flesta fall boka en tid vid ambassaden. Du hittar mer information under respektive ambassads kontaktinformation.

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan följa med barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren följer med barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Om barnet också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Betala avgiften motsvarande SEK 1 600 i lokal valuta med betalkort eller kontant.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.