• Svenska

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

För att förnya ditt barns pass när du är utomlands behöver du i de flesta fall boka en tid vid ambassaden. Vissa ambassader hanterar inte ordinarie pass.

Om ditt barn har eller har haft svenskt pass tidigare men det behöver förnyas på en ambassad utomlands krävs normalt följande:

  • En bokad tid vid ambassaden.
  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare behöver det styrkas med intyg eller domstolsbeslut.
  • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig svensk legitimation
  • Om endast en av vårdnadshavarna följer med barnet till ambassaden måste den andra vårdnadshavarens medgivande och id-handlingar (original eller verifierad kopia) lämnas in vid ansökan.
  • Barnets tidigare pass ska tas med.
  • Om barnet också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Betala avgiften motsvarande SEK 1 600 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.