Ekonomisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du är i behov av pengar utomlands på grund av en stöld eller annan oväntad händelse ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan också föra över pengar från egna konton eller kontakta anhöriga eller vänner för att få hjälp.

Om det inte är möjligt att föra över pengar från egna konton eller få hjälp av en anhörig eller vän kan ambassaden eller UD hjälpa till. 

Om du behöver föra över pengar från Sverige

Om du är nödställd utomlands och behöver föra över pengar från Sverige - kontakta i första hand en anhörig eller vän som kan föra över pengar via Swish eller till exempel Western Union eller MoneyGram.

Din anhöriga betalar då in det belopp du behöver, inklusive en avgift, till något av företagens ombud i Sverige. Strax därefter kan du ta ut pengarna hos ombudet i landet där du befinner dig.

Ombud kan finnas i butiker, tobaksaffärer, hotell eller växlingskontor. De är lätta att hitta och har ofta generösa öppettider, se företagens respektive webbplatser.

Om du behöver hjälp från UD eller ambassaden

Om du till exempel har tappat ditt bankkort kan du få hjälp av ambassaden att ta ut kontanter genom att överföra pengar från ditt eget konto. Du får då betala både bankens eventuella avgift och UD:s avgift om 600 kronor.

Om du behöver pengar för att resa hem eller betala sjukvård, men inte har egna pengar och inte själv har möjlighet att kontakta anhöriga eller vänner, kan du få hjälp av UD och ambassaden. Du lämnar då namn och kontaktuppgifter till personer som UD kan kontakta i Sverige. De betalar in det belopp du behöver till UD:s bankkonto inklusive UD:s avgift om 600 kronor. Pengarna administreras därefter av ambassaden, till exempel för betalning av sjukhusräkning, och biljetter. Pengarna kan också betalas ut kontant i lokal valuta.

Om du behöver ett tillfälligt lån

Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och när det inte finns några andra möjligheter kan ambassaden bistå med ett tillfälligt lån för att du ska kunna återvända till Sverige.

För att få ett lån ska du ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder innan avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring och tillräckligt med pengar med dig).

Om du beviljas ett lån måste du betala tillbaka lånet, inklusive UD:s avgift om 600 kr, inom en månad efter det att du fått faktura från UD.

Vem som kan få ekonomiskt bistånd och regler kring återbetalning kan du läsa om i lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd.

Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd - på riksdagens webbplats

Ekonomisk hjälp inom Norden

Inom Norden gäller den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Det betyder att en person som tillfälligt befinner sig i ett annat nordiskt land och som omedelbart behöver hjälp, ska få det enligt landets lagstiftning. Därför bör du vända dig till socialjouren i den nordiska stad där du befinner dig om du behöver hjälp ekonomiskt.

Senast uppdaterad 21 apr 2018, 15.32