Ekonomisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du är i behov av pengar på grund av en stöld eller annan oväntad händelse förväntas du i första hand föra över pengar från egna konton eller kontakta anhöriga eller vänner.

Överföring från anhörig eller vän

Pengar från Sverige kan överföras via mobiltjänsten Swish eller om du är i behov av kontanter via till exempel Western Union eller MoneyGram. En anhörig eller vän betalar då in det belopp du behöver, inklusive en avgift, till något av företagens ombud i Sverige. Strax därefter kan du ta ut pengarna hos ombudet i landet där du befinner dig. Ombud kan finnas i butiker, tobaksaffärer, hotell eller växlingskontor. De är lätta att hitta och har ofta generösa öppettider, se företagens respektive hemsidor.

Hjälp från UD eller ambassaden

Om du exempelvis har tappat ditt bankkort kan du få hjälp av ambassaden att ta ut kontanter genom att överföra pengar från ditt eget konto. Du får då betala både bankens eventuella avgift och UD:s avgift om 600 kronor.

Om du behöver pengar för att resa hem eller betala sjukvård, men inte har egna pengar och inte själv har möjlighet att kontakta anhöriga eller vänner, kan du få hjälp av UD och ambassaden. Du lämnar då namn och kontaktuppgifter till personer som UD kan kontakta i Sverige. De betalar in det belopp du behöver till UD:s bankkonto inklusive UD:s avgift om 600 kronor. Pengarna administreras därefter av ambassaden, t.ex. för betalning av sjukhusräkning, och biljetter. Pengarna kan också betalas ut kontant i lokal valuta.

Om du behöver ett tillfälligt lån

Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och när alla andra möjligheter är uttömda kan ambassaden bistå, om så är skäligt, med ett tillfälligt lån för att kunna återvända till Sverige. Du ska ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, tillräckligt med pengar). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, inklusive UD:s avgift om 600 kr, inom en månad efter det att du fått faktura från UD.

Ekonomisk hjälp inom Norden

Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt befinner sig i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver hjälp, ska få det enligt landets lagstiftning. Därför bör du vända dig till socialjouren i den nordiska stad där du befinner dig om du behöver hjälp ekonomiskt.

Senast uppdaterad 21 apr 2018, 15.32

Vanliga frågor om förlust av pass eller pengar