Meny
  • Svenska

Legaliseringar

Tillbaka till Sydkorea Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta och i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

Ambassaden kan legalisera:

  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid svenska utrikesdepartementet,
  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid det lokala utrikesministeriet.

Mer information finns på UD Legaliseringars webbplats.

UD Legaliseringars webbplats

Senast uppdaterad 06 sep 2017, 10.26