• Svenska

Juridisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

I många länder har personer och byråer anmält intresse att bli uppsatta på en av ambassaden upprättad lista över juridiska ombud.

Ambassaden eller generalkonsulatet lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något ansvar för val av ombud och inte heller för de råd eller anvisningar ombudet lämnar. Du själv får betala ombudets arvode.

Läs mer om: Frihetsberövad i utlandet

Senast uppdaterad 21 apr 2018, 15.32