• Svenska

Om utlandet Guyana

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 19 apr 2024, 09.37

Aktuella händelser

För närvarande finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Det finns bara ett par hotell av internationell standard i huvudstaden Georgetown och på dessa är säkerhetsläget acceptabelt, men i övrigt kan förhållandena vara riskfyllda. Landet är ett utsatt transitland för knarksmuggling med medföljande brottslighet. Mordfrekvensen är mycket hög.

Naturförhållanden och katastrofer

Landet ligger utanför orkanbältet, men huvudstaden ligger under havsnivån och översvämningar förekommer. Klimatet är fuktigt, allra mest i de inre delarna av landet längs floder och i regnskogarna. Ymniga regn förekommer, särskilt under de två regnperioderna december till januari och maj till juli.

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Ready.gov
Accuweather

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och hot utomlands.

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Vägarna är ofta smala och dåligt underhållna och många förare kör aggressivt. Trafiken kan vara mycket farlig och antalet olyckor är högt. Körning nattetid är extra farligt då djur kan vandra ut på vägarna och fotgängare gå längs vägarna i mindre grupper och skapa risksituationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Allvarliga brott, inklusive mord och beväpnade rån, är ett stort problem. Beväpnade gäng bekämpar varandra och polisen har svårt att få bukt med dessa oroselement. Mycket stor försiktighet bör iakttas utomhus och även inne på hotell och i affärer, särskilt efter mörkrets inbrott. Pirater härjar längs kusten.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Hälso- och sjukvård

Standarden på sjukvården i Guyana är låg, betydlig under förhållandena i Sverige. Det finns ytterst få ambulanser i landet. Antalet HIV/Aids-drabbade är högt, bland det högsta i Latinamerika och då särskilt bland utsatta grupper. Tropiska sjukdomar som malaria och dengue förekommer. Även antalet fall av tuberkulos ökar. Kranvattnet bör kokas för att bli drickbart, annars rekommenderas vatten på flaska.

Om reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Guyana, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Guyanas ambassad i Bryssel.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023