• Svenska

Om utlandet Guinea

24 jun 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 24 juni 2021 beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till de flesta av världens länder till den 1 september 2021. Samtidigt häver UD avrådan för ytterligare länder och områden som lagts till EU:s undantagslista. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Reseavrådan

Avrådan gällande icke nödvändiga resor till Guinea förlängs till 1 juli 2021. Läs mer här. Vad innebär en avrådan?

Tillfälligt inreseförbud till Sverige 

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige har förlängts att gälla till och med den 31 augusti 2021. Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök polisens hemsida eller ring 114 14 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Säkerhetssituationen

Folkomröstningen om en ny konstitution i våras samt presidentvalet i oktober har gett upphov till svåra politiska spänningar i landet med återkommande allmänna oroligheter och våldsamma sammanstötningar. Oroligheterna är inte begränsade till Conakry utan förekommer även i flera av regionerna. Någon snar förbättring av säkerhetsläget förutses inte.

Svenskar i Guinea uppmanas därför till stor försiktighet och ökad uppmärksamhet, och

  • att undvika folksamlingar,
  • att vara särskilt uppmärksam vid vistelser utanför bostaden under kvällstid
  • att begränsa sitt resande i landet,
  • att hålla sig väl orienterade om händelseutvecklingen
  • att följa de lokala nyheterna samt
  • respektera myndigheternas rekommendationer.

Man bör se över sin försäkringssituation innan avresan.

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande och som nås via länken nedan.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Senast uppdaterad 31 maj 2021, 12.05
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer