• Svenska

Om utlandet Guinea

Aktuella händelser

Säkerhetssituationen

Vid en militärkupp söndagen den 5 september 2021 har president Alpha Condé avsatts och regeringen upplösts. Tills vidare styrs landet av militär och det råder utegångsförbud efter kl 20. Folkomröstningen om en ny konstitution i maj samt presidentvalet i oktober 2020 har gett upphov till svåra politiska spänningar i landet med återkommande allmänna oroligheter och våldsamma sammanstötningar. Oroligheterna är inte begränsade till Conakry utan förekommer även i flera av regionerna. Någon snar förbättring av säkerhetsläget förutses inte.

Svenskar i Guinea uppmanas därför till stor försiktighet och ökad uppmärksamhet, och

  • att undvika folksamlingar,
  • att vara särskilt uppmärksam vid vistelser utanför bostaden under kvällstid
  • att begränsa sitt resande i landet,
  • att hålla sig väl orienterade om händelseutvecklingen
  • att följa de lokala nyheterna samt
  • respektera myndigheternas rekommendationer.

Man bör se över sin försäkringssituation innan avresan.

Senast uppdaterad 05 dec 2022, 12.03
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer