• Svenska

Om utlandet Guinea

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

Säkerhetssituationen

Vid en militärkupp söndagen den 5 september 2021 har president Alpha Condé avsatts och regeringen upplösts. Tills vidare styrs landet av militär och det råder utegångsförbud efter kl 20. Folkomröstningen om en ny konstitution i maj samt presidentvalet i oktober 2020 har gett upphov till svåra politiska spänningar i landet med återkommande allmänna oroligheter och våldsamma sammanstötningar. Oroligheterna är inte begränsade till Conakry utan förekommer även i flera av regionerna. Någon snar förbättring av säkerhetsläget förutses inte.

Svenskar i Guinea uppmanas därför till stor försiktighet och ökad uppmärksamhet, och

  • att undvika folksamlingar,
  • att vara särskilt uppmärksam vid vistelser utanför bostaden under kvällstid
  • att begränsa sitt resande i landet,
  • att hålla sig väl orienterade om händelseutvecklingen
  • att följa de lokala nyheterna samt
  • respektera myndigheternas rekommendationer.

Man bör se över sin försäkringssituation innan avresan.

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 04 apr 2024, 11.12
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan