Meny
  • Svenska

Om utlandet Guinea

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Den 4 april finns möjlighet att komma med ett plan till Bryssel organiserat av Tyskland. Flyget avgår från Abidjan med mellanlandning för att hämta upp resenärer i Conakry. I händelse om utrymme kan även medborgare från andra europiska länder beredas plats.

Priset är inte fastställt ännu. Biljettavgiften betalas i efterskott. Du får själv stå för den vidare transporten till Sverige.

Hör av dig snarast till ud.sbs.vastafrika@gov.se om du är intresserad. Skriv: Hemresa från Conakry i ämnesfältet.

Du behöver ha bokat ett flyg vidare till Sverige innan du går ombord på planet från Abidjan eller Conakry. Ett tips är att leta efter vidare flyg från Bryssel med Lufthansa via Frankfurt på söndagen den 5. Observera att ansvaret för den vidare transporten till Sverige helt och hållet ligger på dig.

 Till svenskar i Guinea

Som ni vet befinner vi oss i en exceptionell situation med extraordinära utmaningar. Vi förstår er oro och vill säga att vi arbetar intensivt för att hjälpa de av er som vill åka hem. Vi är hårt belastade och för att inte fördröja vårt arbete ber vi de av er som inte är i en medicinsk eller annan nödsituation att avvakta information från oss.

Så fort vi har information att dela om resor och biljettbokning kommer vi göra det i följande kanaler:

  1. Genom svensklistan – se till att vara anmäld till SVENSKLISTAN (Obs! Se till att det utresedatum du angivit på listan inte har passerat, då försvinner du från listan och behöver registrerar dig igen).
  2. Ambassadens hemsida på Sweden Abroad.
  3. Genom pushnotis i UD Resklar-appen (ladda ner UD resklar, för instruktion se här).

Nuvarande situation kräver ett nära internationellt samarbete och samordning. Vi för dialog med andra EU-länder, med kommersiella flygbolag och med myndigheter på plats för att lösa logistiska utmaningar och få olika typer av tillstånd. Ett intensivt nordiskt samarbete kring olika flygmöjligheter pågår.

För den som befinner sig i en akut nödsituation går det att nå UD-Jouren via +46 8 405 5005.

Guinea har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av Corona-pandemin:

Hälsokontroller i syfte att spåra coronasmitta tillämpas vid inresa. Det finns viss risk att karantänsregler för inresande från länder med coronasmitta (däribland Sverige) kan komma att införas i framtiden.

Utlandsresor - förlängd avrådan från alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Länk till avrådan regeringen.se

Sverige inför reseförbud i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Alla resor till Sverige stoppas inte. Läs mer här.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd.

Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på
Information från WHO (på engelska)
Här kan du ladda ner nya UD Resklar via länkarna nedan. Om du redan har den gamla UD Resklar-appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.

Appstore
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan

 

Våldsamma demonstrationer

Våldsamma demonstrationer pågår i Conakry och på andra håll i landet. Svenskar på plats uppmanas undvika demonstrationer och folksamlingar samt iaktta mycket stor försiktighet vid vistelser och transporter kvällstid. Man bör även förbereda sig på att snabbt kunna ändra sina resplaner, inklusive hemresa. Vidare rekommenderas att hålla sig noga uppdaterad om säkerhetsläget genom nyhetsrapportering och lokala myndigheters råd och anvisningar. 

 

Senast uppdaterad 03 apr 2020, 18.57
Ambassadens reseinformation