• Svenska

Om utlandet Guatemala

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Viktiga telefonnummer i Guatemala

122 eller 123     Ambulans och brandkår

110 el 120         Polis

1500                 Turistmyndighetens (INGUAT) assistanstelefon öppet 24/7, 365)

1520                 Vägmyndigheten PROVIAL (vid olycka)

1566                 CONRED-Räddningstjänsten

Senast uppdaterad 10 apr 2024, 16.20

Aktuella händelser

Den 10 april utlyste Guatemalas regering undantagstillstånd till följd av skogsbränder runtom i landet.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare som befinner sig i närheten av en skogsbrand att undvika sig för exponering och hålla sig borta från röken.

Ta reda på tillståndet för luftföroreningar i närheten genom att följa uppdateringar från Guatemalas hälsoministerium och ansvarig nationell myndighet.

Ansiktsmask kan användas för att minimera risken att andas in förorenad luft. Håll dörrar och fönster stänga. Undvik att köra bil med nerrullade rutor. Försök att undvika utomhusaktiviteter i påverade områden. 

Allmänna säkerhetsläget

De höga våldsnivåerna i kombination med den utbredda straffriheten har skapat ett osäkert samhälle där kriminella gäng, narkotikarelaterad organiserad brottslighet och vanlig kriminalitet är omfattande. Polisen, liksom åklagare och domare, uppvisar fortfarande stora brister och korruption förekommer på alla nivåer.

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de guatemalanska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det går att turista i landet men det är viktigt att vara medveten om riskerna och vidta försiktighetsåtgärder. Det våld som vanligtvis drabbar turister är väpnade rån och fickstölder. Huvudstaden är värst drabbad, väpnade rån förekommer på andra platser, t ex vid populära turistmål som Antigua, Lago Atitlán, Rio Dulce och Tikal.

Ambassaden vill ge följande råd till den som besöker Guatemala:

 • Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
 • Rör dig inte utomhus till fots efter mörkrets inbrott och aldrig på egen hand. Detta gäller tyvärr i synnerhet kvinnor.
 • Undvik att exponera mobiltelefoner, smycken, kameror och andra värdesaker.
 • Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Ta istället med en passkopia för identifiering. 
 • Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör aldrig motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen är vanligt förekommande och motstånd från offret får ofta mycket olyckliga konsekvenser.
 • Undvik trängsel och folksamlingar. Lyssna på lokala radiostationer eller informera dig t.ex. av hotellpersonal för att inte hamna i större protestaktioner som till exempel vägblockader och demonstrationer.
 • Guatemala City: Stor försiktighet bör iakttas i den historiska stadskärnan, Zon 1, vid bussterminaler, vid marknadsplatser, vid bensinstationer samt utanför shoppingcenter, banker och hotell. Överhuvudtaget bör man undvika att promenera i huvudstaden, särskilt efter mörkrets inbrott. Håll ständigt bagage och andra tillhörigheter under uppsikt. Hög säkerhetsrisk förekommer i samtliga stadsdelar, men särskilt hög är säkerhetsrisken i zonerna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 21 samt förorterna, Mixco, San Miguel Petapa och Villa Nueva. Taxi bör i möjligaste mån telefonbeställas (Taxi Amarillo, snabbnummer: 1766) eller anlitas vid större hotell. Även Uber är väletablerat i Guatemala City. På grund av den mycket höga överfallsrisken bör transport med lokalbussar i staden undvikas helt.
 • Försiktighet bör iakttas vid resa till/från och omkring turistmålen Antigua, Petén, Tikal och sjön Atitlán, där väpnade överfall har förekommit. Undvik att besöka obevakade områden invid turistorter och turistattraktioner. Turister har bl.a. utsatts för våldtäkt i utkanten av Antigua. Rån och våldtäkter av turister har förekommit runt sjön Atitlán.
 • Rån av turister har ägt rum i nationalparken Tikal, i Petén. Besök av mayaruinerna bör ske i en organiserad grupp med en auktoriserad guide.
 • Iaktta försiktighet vid utflyktsmålet "Siete Altares", vid staden Livingston, Izabal samt vid båtfärd i områdena kring Rio Dulce, Livingston och Puerto Barrios, Izabal, där överfall har förekommit.
 • Undvik att bestiga vulkanerna Tacaná och Tajumulco i området kring San Marcos, oavsett om turen är guidad eller ej. Detta med anledning av lokala konflikter i områdena på och omkring vulkanerna.  
 • Iaktta försiktighet vid kontakt med barn, särskilt på landsbygden (detta gäller även fotografering). Utlänningar misstänks ibland för att vilja föra bort barn, vilket har resulterat i överfall på turister med olyckliga konsekvenser.
 • Strömmarna vid Stilla Havskusten är mycket kraftiga och bad bör endast ske nära stranden, aldrig på djupt vatten. Ett antal drunkningsolyckor sker varje år.
 • Iaktta försiktighet vid gränsövergångar (Mexiko, Honduras, El Salvador samt Belize). Resenärer rekommenderas att passera gränsen under förmiddagen så att destinationen kan nås innan mörkrets inbrott.

Viktiga telefonnummer i Guatemala

122 eller 123     Ambulans och brandkår

110 el 120          Polis

1500                   Turistmyndighetens (INGUAT) assistanstelefon

1520                   Vägmyndigheten PROVIAL (vid olycka)

1566                   CONRED-Räddningstjänsten

Trafiksäkerhet

Trafiken i Guatemala är vårdslös och antalet döda i trafiken är högt. Under regnperioden (maj till november) förkommer ofta översvämningar och jordskred blockerar ofta vägarna. För uppdaterad information kontakta ambassaden eller turistmyndighetens INGUAT:s servicetelefon på telefonnummer 1500 (inom landet, se även nedan under Övriga upplysningar). 

Resor utanför tätorter bör ej ske efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda. Resor med billiga lokala bussar, s.k. "chicken buses" innebär kraftigt ökad trafiksäkerhets- och överfallsrisk och bör undvikas. För resor till grannländerna rekommenderas väletablerade större linjebussföretag och för inrikesresor mindre bussar av typ "turistvan".

Resa i landet

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Samtliga besökare rekommenderas att anmäla sig till ambassadens ”svensklista” via ett webbformulär, för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation, swedenabroad.com/svensklistan.

Ytterligare säkerhetsinformation samt assistans kan erhållas från turistmyndigheten INGUAT:s kontor för turistinformation (tel inom Guatemala: 1500, öppet dygnet runt). 

INGUAT kan också arrangera poliseskort för turistgrupper (min 4 pers.) om begäran sker i god tid dock senast tre dagar före resan via hemsidan.  

Tänk alltid på att underrätta oroliga anhöriga i händelse av att en akut krissituation uppstår i vistelselandet som t.ex. naturkatastrof eller större olycka.

UD:s webbplats finns mer information om vad ambassader och konsulat kan hjälpa till med. Se även UD:s allmänna råd inför utlandsresan.

 

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i Guatemala City håller hög standard. Den är relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Utanför huvudstaden är tillgången till sjukvård med godtagbar standard begränsad. Privata sjukhus i huvudstaden som kan nämnas är:

HOSPITAL HERRERA LLERANDI 6ª. Avenida 8-71 Zona 10 www.herrerallerandi.com Tel: 2384-5959 Akutvård: 2334-5955

CENTRO MEDICO 6ª. Avenida 3-47 Zona 10 www.centromedico.com.gt Akutvård: 2279-4949

SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 3ª. Calle 10-71 Zona 15 Colonia Tecún Umán www.sanatorioelpilar.com Tel: 2279-5000, Akutvård: 2279-5097/98 eller 1907/1908/1911

HOSPITAL DE DIA MULTIMEDICA, (öppet endast dagtid, 06.00-18.00) Blvd. Vista Hermosa 25-19, 5to Nivel, zona 15 Vista Hermosa I Edificio Multimédica www.hospitalmultimedica.com Tel: 2385-7877
I Antigua:

HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO, S. A. AVENIDA LA RECOLECCIÓN No. 4 ANTIGUA, GUATEMALA (502) 78321190-78328752 hphpedro@intelnet.net.gt

1177:s allmänna råd inför utlandsresa

Zikavirus förekommer i Guatemala

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Amerikanska CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention) information om zikaviruset:  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan maj och november, kan Guatemala drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Under denna period uppmanas resenärer iaktta försiktighet vid resa i utsatta områden samt hålla sig väl informerade om framkomligheten på vägarna i landet. Risk för jordskalv och jordbävningar finns ständigt. Mindre skalv sker i stort sett varje månad. I november 2012 omkom ca 50 personer i ett kraftigt jordskalv i landets västra delar och i den stora jordbävningen som inträffade 1976 omkom runt 20 000 personer. Information om väderförhållandena i landet kan erhållas via hemsidan för Guatemalas institut för seismologi,vulkanologi, meteorologi och hydrologi, INSIVUMEH.

Guatemalas räddningstjänst

CONRED är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

För att hålla sig uppdaterad kan man följa myndigheternas information via Twitter:

INSIVUMEH (motsvarande SMHI, inkl seismologi): @insivumehgt

CONRED (motsvarande MSB): @ConredGuatemala

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse som är kortare än 90 dagar. Passet måste ha minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresa i Guatemala.

Inför inresa, ska ett elektroniskt formulär fyllas i: Declaración del viajero electrónica (sat.gob.gt)

Om det står Error 404, v v klicka på "Volver / Back".

OBS: Var noga med att se till att gränskontrollen stämplar ditt pass vid ankomst.

För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Guatemalas migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Guatemala sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer