Meny
  • Svenska

Om utlandet Guatemala

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Situationen i Guatemala: Undantagstillstånd råder. Utegångsförbud mellan kl 18 och 04. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt hålla nära kontakt med sina anhöriga i Sverige.

La Aurora Internationella flygplats är stängd och förväntas inte öppnas i närtid. Svenskar som vill lämna Guatemala bör noggrant se över vilka alternativ som finns, eftersom situationen i regionen förändras snabbt och ytterligare restriktioner inte kan uteslutas. Resenärer uppmanas hålla kontakt med sitt försäkringsbolag och sitt resebolag samt vara uppmärksamma på säkerhetssituationen särskilt vid gränsövergångar.

Guatemala har stängt sina gränser för inresa. Enbart de som har uppehållstillstånd i Guatemala, är medborgare i landet och ackrediterade diplomater får resa in men sätts i karantän i minst 7 dagar på ett sjukhus dit regeringen har kontroll.   

Nya coronavirus

Bekämpningen av coronaviruset har föranlett omfattande restriktiva åtgärder i länderna i Centralamerika. Flera länder har stängt sina gränser samt ställt in all flygtrafik. Fler och fler länder inför nu även rörelserestriktioner och utegångsförbud. I skrivande stund finns inga garantier för när gränser och flygplatser kan öppna igen. Även i länder där flygplatserna fortfarande är öppna börjar flygbolagen själva att ställa in alltfler avgångar. De av er svenskar som finns kvar i regionen som önskar resa hem bör därför omgående se över vilka möjligheter som finns för hemresa och ta kontakt med ert rese- och försäkringsbolag.

De svenska medborgare som har för avsikt att vara kvar bör förbereda sig på att vistelsen kan bli långvarig. Se till att ni har tillräckligt med pengar för uppehälle och förnödenheter, att ni har en plan för hur ni ska hantera strikta karantänsregler, att ni har en gällande försäkring samt var förberedda på att kostnaderna för hemresa kan öka ju längre tiden går.

I nuläget finns inga planer på någon form av assisterad hemresa (evakuering) av svenskar från länderna i Centralamerika. Ambassaden kan på egen hand inte fatta sådana beslut. Det finns initiativ till flyg organiserade av enskilda EU-länder. Platserna för andra medborgare är begränsade och riskgrupper kommer prioriteras. Vi ber svenskar i Guatemala att ha kontakt med ambassaden.

Ytterligare information om vad UD och ambassaden kan och inte kan hjälpa till med finns här.

Svenskar uppmanas hålla sig uppdaterade om hur situationen utvecklar sig, följa anvisningarna från lokala myndigheter och hålla nära kontakt med anhöriga i Sverige. Situationen ändrar sig snabbt och länderna i regionen kan komma att införa ytterligare restriktioner med mycket kort varsel.

Ladda även gärna med appen Resklar och följ det land du befinner dig i. Där hittar du den senaste reseinformationen och kan få pushnotiser om viktiga händelser.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +46 8-405 50 05.

 För upplyssning kring coronavirus vänligen se > Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad 13 maj 2020, 08.12
Ambassadens reseinformation