Meny
  • Svenska

Om utlandet Grenada

Fråga: Hur kan jag bli kontaktad i en katastrofsituation?

I en kris hittar du ambassadens och Utrikesdepartementets råd och information till svenska medborgare i reseinformationen. Ladda gärna ner appen UD Resklar, appen är direkt länkad till reseinformationen och innehåller samma information. För att möjliggöra att bli kontaktad av ambassaden eller Utrikesdepartementet i en krissituation kan du anmäla dig på ambassadens hemsida.

Råd i en krissituation

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer