Meny
  • Svenska

Om utlandet Grenada

Kan jag få ett nytt pass i Grenada?

Det går inte att ansöka om ordinarie pass och nationellt id-kort vid honorärkonsulatet i St. George´s. Den som är i behov av att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort får ta kontakt med Polisen i Sverige eller svensk ambassad utomlands. Det är däremot möjligt att hämta ut nationellt id-kort och ordinarie pass på honorärkonsulatet i St. George´s mot en utlämningsavgift på 150 SEK. Ange i så fall vid ansökningstillfället var resehandlingen ska hämtas ut.

Vid förlust av ordinarie pass/nationellt id-kort eller om giltighetstiden gått ut alternativt om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering, går det att ansöka om provisoriskt pass vid honorärkonsulatet i St. George´s. Det provisoriska passet utfärdas för resa direkt till Sverige alternativt bosättningslandet och har kort giltighetstid. Se mer information under Hjälp till svenskar utomlands.

Länk till Polisen.

Kontrollera pass och visum

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer