• Svenska

Om utlandet Grekland

Beställning av samordningsnummer i Grekland

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Besök oss för att beställa samordningsnummer:

Följande behövs tas med till besöket:

Observera att dokument på grekiska ska översättas till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare och förses med stämpel att översättningen är korrekt. Originalhandlingarna ska medtas vid ansökan.

  • Förlossningsintyg
  • Födelsebevis
  • Familjebevis
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes
  • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om föräldrarna inte är gifta när barnet föds)
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation
  • Barnets giltiga fotolegitimation (om barnet har en giltig fotolegitimation)
  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia)

När ni har fått beslut om samordningsnummer så kan ni boka tid för att ansöka om pass.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer