• Svenska

Om utlandet Grekland

Ansökan om pass för vuxna i Grekland

Om du ska ansöka om nytt pass i Grekland krävs personlig inställelse vid ambassaden i Athen och att du har bokat tid online.                                      För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

Personlig inställelse vid ambassaden i Athen.

  • Du ska ha inbokad tid för passansökan. Boka tid här.
  • Ta med ditt nuvarande pass/id-kort. Om ditt nuvarande pass/id-kort har gått ut så behöver du även ta med dig en annan giltig fotolegitimation. Om du inte har en giltig id-handling måste du ta med dig någon till din bokade tid som kan styrka din identitet. Mer information om att intyga identitet här.
  • Blanketten "Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap" ska fyllas i innan du kommer till ambassaden för att ansöka om pass eller Nationellt identitetskort.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas. Om du är bosatt i Grekland ska du uppvisa ditt "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ".
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgift för passet, motsvarar 1 600 SEK i lokal valuta och betalas på plats i samband med ansökan.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

När ditt pass är klart får du ett e-post eller SMS som bekräftar att passet kommit till ambassaden. Passet måste hämtas ut personligen av passansökanden, antingen på ambassaden eller på något av våra konsulat, fullmakt gäller inte. Du behöver inte förboka tid för att hämta ditt pass eller Nationella identitetskort. Om du önskar få passet eller Nationella identitetskortet skickat till ett honorärkonsulat tillkommer en utlämningsavgift om 200 kronor i lokal valuta.

Ta alltid med dig tidigare pass när du hämtar ditt nya. Är det förra passet förlorat tar du med dig den fotolegitimation du uppvisade i samband med ansökan. 

Svenska medborgare kan enligt nya passlagen som trädde i kraft 15 april 2016 beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer