• Svenska

Om utlandet Grekland

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Grekland

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.

  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Barnets tidigare pass ska medtas. Om passet gått ut ska barnets identitet kunna styrkas med annan ID-handling. Om sådan inte finns ska ett passfoto medtas så att vårdnadshavaren vid ansökningstillfället kan bekräfta barnets identitet. 
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 600 i lokal valuta (kortbetalning).

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer