• Svenska

Om utlandet Grekland

Ansökan om pass för barn under 18 år

Vid ansökan om pass och Nationellt identitetskort för barn under 18 år krävs följande:

Personlig inställelse och ID-handlingar

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
 • Barnets tidigare pass ska medtas. Om passet gått ut ska barnets identitet kunna styrkas med annan ID-handling, eller av godkänd intygsgivare

Vårdnadshavares medgivande

 • Blanketten "Vårdnadshavares medgivande" ska fyllas i och undertecknas av barnets vårdhandshavare. Medgivandet får inte vara äldre än en månad. Blanketten kan laddas ner här.
 • Om båda vårdnadshavarna finns på plats bevittnar passhandläggaren medgivandet.
 • Om en av vårdnadshavarna inte kan närvara kan den vårdnadshavarens medgivande istället bevittnas på en svensk polisstation, ambassad eller konsulat. Medgivandet från den vårdnadshavare som frånvarar kan även bevittnas av en privatperson som är myndig, dock inte inte av den andre vårdnadshavaren. 
 • Om barnet har enbart en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut, ifall det inte framgår i svensk folkbokföring.

Blankett och handlingar för medborgarskapsprövning

 • Alla som söker pass utomlands behöver fylla i blanketten "Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap" som ska tas med ifylld och undertecknad av vårdnadshavarna. Du kan ladda ner blanketten här.
 • Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är utskrivna från Sverige behövs uppehållstillstånd, pass eller ID-kort från det land där de är bosatta. Vid bosättning i Grekland uppvisas "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"
 • Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är medborgare i ett annat land än Sverige behövs handlingar tas med som visar det medborgarskapet, tex pass eller ID-kort.

Tidsbokning och avgift

 • Boka tid här
 • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 600 i lokal valuta (kortbetalning).

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer