• Svenska

Om utlandet Grekland

Handel med Sverige

Business Sweden verkar på den grekiska marknaden från sitt kontor i Milano.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige identifieras internationella affärsmöjligheter för svenska företag utomlands och skapar intresse för investeringar i Sverige.

Business Swedens uppdrag är att stärka Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del är att underlätta för svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt.

I uppdraget ingår också att få fler utländska företag att investera i forskning och tveckling i Sverige som framför allt stärker våra kompetens- och teknikkluster. Sveriges gynnsamma innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Ni kan kontakta Business Swedens kontor på nedanstående e-postadress och ambassadens kontaktnummer och e-postadress återfinns också nedan.
E-post: athens@business-sweden.se

Sveriges ambassad i Athen. Tel: +30 210 72 66 100. Fax: +30 210 72 66 150. E-post: ambassaden.athen@gov.se

eller kontakta:

Svensk-Helleniska Handelskammaren. Adress: 9, Karneadou str. 106 75, Athen, Grekland. Tel: +30 210 72 89 000. Fax: +30 210 72 95 978
E-post: info@hellenic-swedishcc.gr. Se Svensk-Helleniska Handelskammarens hemsida för mer information.


Se även information på Kommerskollegiums hemsida.