• Svenska

Om utlandet Georgien

Avrådan

Georgien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 2008 från alla resor till de båda utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet. Avrådan gäller tills vidare. Från och med 2 februari 2018 förtydligas att avrådan inte gäller orterna Gudauri och Stepantsminda/Kazbegi. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation.

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 12 feb 2024, 12.21

Aktuella händelser

Jordskred i Racha

Den 3 augusti inträffade ett jordskred i Shovi i regionen Racha (cirka 4 timmar med bil från Tbilisi). Jordskredet svepte med sig stora delar av bebyggelse och infrastruktur med 20-talet dödsfall bland de drabbade. Området har drabbats hårt av skadorna och är inte lämpligt för turistbesök.

Information angående situationen i Ukraina

Rysslands krig mot Ukraina påverkar säkerhetsläget i Europa inklusive Georgien. Vi uppmanar svenska resenärer att följa utvecklingen nära och att följa lokala myndigheters instruktioner och råd. 

Reseinformation

Svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige tillåts resa in till Georgien. För mer information gällande inresebestämmelser till Georgien hittar ni här.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Situationen kan ändra sig snabbt och georgiska myndigheter kan komma att införa restriktioner med kort varsel. 

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar

Allmänna säkerhetsläget

Georgien är ett relativt tryggt resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Det allmänna säkerhetsläget i Georgien har förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket bland annat har resulterat i ett ökande antal turister. Likväl bör allmän försiktighet och uppmärksamhet iakttas, inte minst vid besök i avlägsna delar av landet och i bergstrakterna. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till de båda utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet. Avrådan gäller inte orterna Gudauri och Stepantsminda/Kazbegi.

Läget längs de så kallade administrativa gränslinjerna, det vill säga de områden som ligger i direkt anslutning till utbrytarregionerna, är fortsatt tidvis spänt, och Ryssland har befäst sin militära närvaro i Abchazien och Sydossetien. EU:s observatörsmission EUMM patrullerar de aktuella områdena men vägras tillträde till Abchazien och Sydossetien av de facto-myndigheterna i dessa regioner.

Den georgiska lagen om de ockuperade territorierna, som omfattar Abchazien och Sydossetien och trädde i kraft efter kriget 2008, är mycket restriktiv. Det är olagligt att resa in i Abchazien och Sydossetien via Ryssland och den som gör det kan senare få problem att resa in i Georgien. Den som reser till Abchazien eller Sydossetien bör beakta att de georgiska myndigheterna inte har kontroll över dessa områden, vilket gör att ambassaden har mycket begränsade möjligheter att agera i eventuella konsulära ärenden.

Det finns anledning att iaktta försiktighet vid besök i georgiska bergsområden som gränsar till oroliga delar av norra Kaukasus, såsom Tjetjenien, Dagestan och Ingusjetien.

Demonstrationer

Ibland förekommer större demonstrationer eller manifestationer i Georgien, främst i centrala Tbilisi på Rustaveli Avenue men ibland också på andra platser i huvudstaden och ute i landet. Demonstrationerna är oftast fredliga men det har också förekommit våldsamma inslag och bryska polisinsatser. Resenärer uppmanas att iaktta stor försiktighet vad gäller större folksamlingar och att följa de lokala myndigheternas anvisningar. 

Terrorism

Risken för terrordåd riktade mot mål i Georgien bedöms vara låg.

Det förekommer uppgifter om radikalisering i delar av landet och georgiska medborgare rapporteras ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS (Islamiska Staten) och andra terror­grupper. I november 2019 genomfördes en omfattande antiterroristoperation i Tbilisi. Georgiska myndigheter bedömer dock inte för närvarande risken för terroristdåd riktade mot Georgien från internationell terrorism som förhöjd.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Du bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar, som till exempel större evenemang, offentliga platser och byggnader, turistattraktioner, allmänna transportmedel, marknader och butikscentra. Du bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och hot utomlands på UD:s hemsida.  

Naturförhållanden och katastrofer

Naturkatastrofer av varierande omfattning är inte ovanliga och när de inträffar i bebyggda områden kan de medföra skador på byggnader och annan infrastruktur.

Georgien ligger i ett jord­bävningsområde, där små jordbävningar inträffar relativt ofta och större däremellan. Den senaste större jordbävningen som ledde till dödsfall ägde rum för cirka 13 år sedan. Många byggnader är inte jordbävningssäkrade och en större jordbävning kan orsaka omfattande skador, inklusive på vattenledningar, el- och gasnät och annan infrastruktur.

Jord- och lerskred och plötsliga floder är också vanliga runtom i Georgien. I juni 2015 orsakade ett jordskred utanför Tbilisi en flodvåg som ledde till att flera personer omkom och att hus och vägar sveptes bort inne i staden.

Laviner förekommer i bergs­trakterna.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som besöker Georgien som turister kan vistas i upp till 365 dagar i landet utan visum. För EU-medborgare godkänns även nationella ID-kort för inresa. I övrigt återfinns information om viseringar för utländska medborgare på det georgiska utrikesministeriets hemsida.

Observera att det är olagligt att resa in i Abchazien och Sydossetien via Ryssland och den som gör det kan få problem senare att resa in i Georgien.

Georgiska tullregler

För information om georgiska tullregler vänligen kontakta georgiska myndigheter www.rs.ge - Contact Us alternativt Georgiens ambassad i Stockholm, för kontaktuppgifter se Embassy of Georgia to Sweden (mfa.gov.ge)

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Georgien, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos, malaria och rabies har förekommit.

Det finns risk för mag- och tarminfektioner, i synnerhet under sommarmånaderna. Vatten går att koka till matlagning men bör undvikas att dricka. För att vara säker är det alltid bäst att dricka vatten på flaska. Man bör iaktta god livsmedelshygien och vara försiktig med kalla anrättningar eller mat som kan ha stått framme länge.

Den offentliga sjukvården är bristfällig. Privat vård finns att tillgå i Tbilisi, men håller som regel inte svensk sjukvårdsstandard. Planerade medicinska utredningar eller åtgärder utöver det grundläggande bör genomföras i Sverige. Vid akuta tillstånd där man kan förutse en längre tids sjukhusvård bör man efter medicinsk stabilisering på ett lokalt sjukhus så snart som möjligt evakueras till Sverige eller annat land med likvärdig sjukvård.

Länkar till lokala kliniker med engelsktalande personal

Medi Club Georgia, har även akutmottagning

Cito

American Medical Centers

Lokala lagar och sedvänjor

Den georgiska lagen om de ockuperade territorierna, som omfattar Abchazien och Sydossetien och trädde i kraft efter kriget 2008, är mycket restriktiv. Det är olagligt att resa in i Abchazien och Sydossetien via Ryssland och den som gör det kan senare få problem att resa in i Georgien.

Georgien är ett transitland för narkotikahandel. Straffen för narkotikamissbruk är stränga och den som döms för narkotikabrott riskerar långa fängelsestraff och höga böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Allmän försiktighet och uppmärksamhet bör dock iakttas.

Georgien är ett transitland för narkotikahandel. Straffen för narkotikamissbruk är stränga och den döms för narkotikabrott riskerar långa fängelsestraff och höga böter.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Georgien avviker från den svenska. I huvudstaden Tbilisi och andra större städer är trafiken tät och stökig. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Gatubelysningen utanför huvudstaden Tbilisi är bristfällig och vägarna såväl i städerna som på landsbygden är ofta i dåligt skick. Många förare följer inte trafikreglerna och det är vanligt förekommande att man kör utan strålkastare trots mörker och dålig sikt. Obligatorisk bilbesiktning saknas. Bussar, minibussar och taxibilar håller ofta låg teknisk standard och saknar ofta bilbälten, även om det finns taxibolag som använder modernare bilar. Resor utanför Tbilisi bör plane­ras så att de kan företas i dagsljus.

Övriga upplysningar

Försäkringsskydd

Svenska resenärer som besöker Georgien bör försäkra sig om att de har fullgott försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Hantering av pengar

Den lokala valutan i Georgien heter Lari. Betalning med kreditkort är mycket vanligt i Tbilisi och även i de mindre städerna. Bankomater är väl tillgängliga och nästan alla butiker, hotell och restauranger accepterar kreditkort. De vanligaste kreditkorten är Visa och Master Card. Tänk på att alltid ha med dig kontanter om du reser till landsbygden eller åker taxi.

Media
Engelskspråkig medierapportering kan fås via Interpressnews och Civil.ge.

Turistinformation
Georgian National Tourism Administration

Anmälan till ambassaden

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna nå dig under din vistelse i Georgien – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Du kan anmäla dig elektroniskt här.

Kontaktuppgifter till ambassader

Sveriges ambassad i Tbilisi
15, Kipshidze Street (Vakeregionen)
0162 Tbilisi Georgien
Telefon: +995 32 255 03 20
Fax: +995 32 222 48 90
E-post: ambassaden.tbilisi@gov.se
Hemsida:
www.swedenabroad.com/Tbilisi

Georgiens ambassad i Stockholm
Karlavägen 60, 2 tr 114 49 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8 678 02 60
Fax: +46 (0) 8 678 02 64
E-post: geoemb.sweden@telia.com eller stockholm.emb@mfa.gov.ge
Hemsida:
www.sweden.mfa.gov.ge

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer