Meny
  • Svenska

Om utlandet Georgien

Ambassadens reseinformation.

27 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Georgien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 2008 från alla resor till de båda utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet. Avrådan gäller tills vidare. Från och med 2 februari 2018 förtydligas att avrådan inte gäller orterna Gudauri och Stepantsminda/Kazbegi.

Senast uppdaterad 27 mar 2020, 17.37

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Den 21 mars utlystes undantagstillstånd i Georgien. Det ger staten ökade befogenheter än normalt och innebär bland annat att folksamlingar på över tio personer är otillåtna. Mer information om beslutet finns på georgiska regeringens hemsida och på georgiska presidentadministrationens hemsida

Den 21 mars suspenderades all flygtrafik till och från Georgien, med några undantag (se nedan). Mer information om beslutet finns på georgiska regeringens hemsida. Information om flygavgångar publiceras på georgiska utrikesministeriets hemsida.

För närvarande finns två avgångar från Tbilisi med vidare förbindelse till Sverige, båda med Georgian Airways:

31 mars Tbilisi - Amsterdam

4 april Tbilisi - London

Från Amsterdam finns avgångar med KLM dagligen till både Arlanda och Landvetter. I nuläget (den 27 mars) har Nederländerna inte infört några inreserestriktioner för svenska medborgare.

Från London finns avgångar till Arlanda med till exempel SAS och British Airways. I nuläget (den 27 mars) har Storbritannien inte infört några inreserestriktioner för svenska medborgare.

Biljetter hos Georgian Airways kan bokas via deras hemsida (Georgian Airways), på telefon samt på deras kontor i Tbilisi.

Ambassaden har inte kännedom om eventuella kvarvarande biljetter, och uppmanar resenärer att ta kontakt med flygbolag, sin researrangör eller sitt försäkringsbolag för att planera sin resa. Observera att beslut kring inreserestriktioner och inställda avgångar kan fattas med kort varsel. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Reseinformation Sveriges ambassad i Nederländerna

Reseinformation Sveriges ambassad i Storbritannien

Georgiska regeringen uppmanade den 19 mars alla butiker att hålla stängt, med undantag från mataffärer, apotek, bankkontor, postkontor och bensinstationer. Människor uppmanas att inte lämna hemmet i onödan. Dock råder inget utegångsförbud. Mer information finns på georgiska regeringens hemsida

Från den 18 mars har Georgien tillfälligt upphävt möjligheten till inresa i landet för utländska medborgare. Vissa undantag gäller, bland annat för personer som är gift med en georgisk medborgare samt för föräldrar till minderåriga barn med georgiskt medborgarskap. Mer info finns på georgiska utrikesministeriets hemsida

 

 

Information om Coronaviruset

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina.

För att begränsa spridning kan nationella och/eller lokala myndigheter införa olika typer av åtgärder. Spridningsreducerande åtgärder kan till exempel vara olika former av screenings/undersökningar på flygplatser, inreseförbud och lokala karantänsregler för personer som vistats i länder med smittspridning, begränsningar av allmänna transporter, stängning av eller begränsad tillgång till offentliga byggnader och turistattraktioner. Åtgärder av dessa slag har införts på flera håll i världen och nya bestämmelser kan införas med kort varsel.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. 

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar

Per den 27 mars har drygt 80 fall bekräftats av det nya coronaviruset i Georgien (inklusive personer som tillfrisknat). Georgiska myndigheter uppdaterar antal bekräftade fall av det nya coronaviruset på hemsidan stopcov.ge/en. Information om georgiska myndigheters åtgärder publiceras även på georgiska regeringens hemsida samt georgiska utrikesministeriets hemsida.

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta National Center for Disease Control and Public Health på nummer 116 001 alternativt kontakta 112.

Nedanstående sjukvårdskliniker har engelsktalande personal. 

Medi Club Georgia, har även akutmottagning
Cito
American Medical Centers

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Allmänna säkerhetsläget

Georgien är ett relativt tryggt resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Det allmänna säkerhetsläget i Georgien har förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket bland annat har resulterat i ett ökande antal turister. Likväl bör allmän försiktighet och uppmärksamhet iakttas, inte minst vid besök i avlägsna delar av landet och i bergstrakterna. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till de båda utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet. Avrådan gäller inte orterna Gudauri och Stepantsminda/Kazbegi.

Läget längs de så kallade administrativa gränslinjerna, det vill säga de områden som ligger i direkt anslutning till utbrytarregionerna, är fortsatt tidvis spänt, och Ryssland har befäst sin militära närvaro i Abchazien och Sydossetien. EU:s observatörsmission EUMM patrullerar de aktuella områdena men vägras tillträde till Abchazien och Sydossetien av de facto-myndigheterna i dessa regioner.

Den georgiska lagen om de ockuperade territorierna, som omfattar Abchazien och Sydossetien och trädde i kraft efter kriget 2008, är mycket restriktiv. Det är olagligt att resa in i Abchazien och Sydossetien via Ryssland och den som gör det kan senare få problem att resa in i Georgien. Den som reser till Abchazien eller Sydossetien bör beakta att de georgiska myndigheterna inte har kontroll över dessa områden, vilket gör att ambassaden har mycket begränsade möjligheter att agera i eventuella konsulära ärenden.

Det finns anledning att iaktta försiktighet vid besök i georgiska bergsområden som gränsar till oroliga delar av norra Kaukasus, såsom Tjetjenien, Dagestan och Ingusjetien.

Terrorism

Risken för terrordåd riktade mot mål i Georgien bedöms vara låg.

Det förekommer uppgifter om radikalisering i delar av landet och georgiska medborgare rapporteras ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS (Islamiska Staten) och andra terror­grupper. I november genomfördes en omfattande antiterroristoperation i Tbilisi. Georgiska myndigheter bedömer dock inte för närvarande risken för terroristdåd riktade mot Georgien från internationell terrorism som förhöjd.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Du bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar, som till exempel större evenemang, offentliga platser och byggnader, turistattraktioner, allmänna transportmedel, marknader och butikscentra. Du bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.  

Naturförhållanden och katastrofer

Naturkatastrofer av varierande omfattning är inte ovanliga och när de inträffar i bebyggda områden kan de medföra skador på byggnader och annan infrastruktur.

Georgien ligger i ett jord­bävningsområde, där små jordbävningar inträffar relativt ofta och större däremellan. Den senaste större jordbävningen som ledde till dödsfall ägde rum för cirka 13 år sedan. Många byggnader är inte jordbävningssäkrade och en större jordbävning kan orsaka omfattande skador, inklusive på vattenledningar, el- och gasnät och annan infrastruktur.

Jord- och lerskred och plötsliga floder är också vanliga runtom i Georgien. I juni 2015 orsakade ett jordskred utanför Tbilisi en flodvåg som ledde till att flera personer omkom och att hus och vägar sveptes bort inne i staden.

Laviner förekommer i bergs­trakterna.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som besöker Georgien som turister kan vistas i upp till 365 dagar i landet utan visum. För EU-medborgare godkänns även nationella ID-kort för inresa. I övrigt återfinns information om viseringar för utländska medborgare på det georgiska utrikesministeriets hemsida.

Observera att det är olagligt att resa in i Abchazien och Sydossetien via Ryssland och den som gör det kan få problem senare att resa in i Georgien.

Hälso- och sjukvård

 

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Georgien, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos, malaria och rabies har förekommit.

Det finns risk för mag- och tarminfektioner, i synnerhet under sommarmånaderna. Vatten går att koka till matlagning men bör undvikas att dricka. För att vara säker är det alltid bäst att dricka vatten på flaska. Man bör iaktta god livsmedelshygien och vara försiktig med kalla anrättningar eller mat som kan ha stått framme länge.

Den offentliga sjukvården är bristfällig. Privat vård finns att tillgå i Tbilisi, men håller som regel inte svensk sjukvårdsstandard. Planerade medicinska utredningar eller åtgärder utöver det grundläggande bör genomföras i Sverige. Vid akuta tillstånd där man kan förutse en längre tids sjukhusvård bör man efter medicinsk stabilisering på ett lokalt sjukhus så snart som möjligt evakueras till Sverige eller annat land med likvärdig sjukvård.

Länkar till lokala kliniker med engelsktalande personal

Medi Club Georgia, har även akutmottagning

Cito

American Medical Centers

Länk till 1177:s råd om Georgien

Lokala lagar och sedvänjor

Den georgiska lagen om de ockuperade territorierna, som omfattar Abchazien och Sydossetien och trädde i kraft efter kriget 2008, är mycket restriktiv. Det är olagligt att resa in i Abchazien och Sydossetien via Ryssland och den som gör det kan senare få problem att resa in i Georgien.

Georgien är ett transitland för narkotikahandel. Straffen för narkotikamissbruk är stränga och den som döms för narkotikabrott riskerar långa fängelsestraff och höga böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Allmän försiktighet och uppmärksamhet bör dock iakttas.

Georgien är ett transitland för narkotikahandel. Straffen för narkotikamissbruk är stränga och den döms för narkotikabrott riskerar långa fängelsestraff och höga böter.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Georgien avviker från den svenska. I huvudstaden Tbilisi och andra större städer är trafiken tät och stökig. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Gatubelysningen utanför huvudstaden Tbilisi är bristfällig och vägarna såväl i städerna som på landsbygden är ofta i dåligt skick. Många förare följer inte trafikreglerna och det är vanligt förekommande att man kör utan strålkastare trots mörker och dålig sikt. Obligatorisk bilbesiktning saknas. Bussar, minibussar och taxibilar håller ofta låg teknisk standard och saknar ofta bilbälten, även om det finns taxibolag som använder modernare bilar. Resor utanför Tbilisi bör plane­ras så att de kan företas i dagsljus.

Övriga upplysningar

Försäkringsskydd

Svenska resenärer som besöker Georgien bör försäkra sig om att de har fullgott försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Hantering av pengar

Den lokala valutan i Georgien heter Lari. Betalning med kreditkort är mycket vanligt i Tbilisi och även i de mindre städerna. Bankomater är väl tillgängliga och nästan alla butiker, hotell och restauranger accepterar kreditkort. De vanligaste kreditkorten är Visa och Master Card. Tänk på att alltid ha med dig kontanter om du reser till landsbygden eller åker taxi.

Media
Engelskspråkig medierapportering kan fås via Interpressnews och Civil.ge.

Turistinformation
Georgian National Tourism Administration

Anmälan till ambassaden

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna nå dig under din vistelse i Georgien – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Du kan anmäla dig elektroniskt här.

Kontaktuppgifter till ambassader

Sveriges ambassad i Tbilisi
15, Kipshidze Street (Vakeregionen)
0162 Tbilisi Georgien
Telefon: +995 32 255 03 20
Fax: +995 32 222 48 90
E-post: ambassaden.tbilisi@gov.se
Hemsida:
www.swedenabroad.com/Tbilisi

Georgiens ambassad i Stockholm
Karlavägen 60, 2 tr 114 49 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8 678 02 60
Fax: +46 (0) 8 678 02 64
E-post: geoemb.sweden@telia.com eller stockholm.emb@mfa.gov.ge
Hemsida:
www.sweden.mfa.gov.ge