Meny
  • Svenska

Om utlandet Georgien

Ansökan om provisoriskt pass i Georgien

Observera att ambassaden i Tbilisi inte kan ta emot ansökningar om ordinarie pass eftersom ambassaden inte har den utrustning som krävs.

Den som blivit av med sitt pass i Georgien kan i stället ansöka om ett provisoriskt pass. En tid för ansökan bokas på ambassaden via email (ambassaden.tbilisi@gov.se) eller via telefon  +995 32 2 55 03 20.

Nedan handlingar samt en kopia behöver medtas vid ansökan om ett provisoriskt pass:

• En ifylld passansökan. •Ett personbevis som visar att du är svensk medborgare (kontakta Skatteverket i Sverige och be dem skicka personbevis via fax till ambassaden). •En fotolegitimation (t.ex. ett svenskt körkort). •Om du tappat passet eller om det blivit stulet ska en polisanmälan bifogas ansökan om pass. För den som är under 18 år behöver också följande handlingar samt en kopia medtas:

• Ett personbevis, som visar att den som söker är svensk medborgare samt vem/vilka som är vårdnadshavare (kontakta Skatteverket i Sverige och be dem skicka personbevis via fax till ambassaden), eller ett beslut om samordningsnummer (klicka här för att se hur man ansöker om ett samordningsnummer). •En ifylld blankett Medgivande för minderårig, underskriven av de/den vårdnadshavare som finns upptagna i personbeviset.

• Barnet måste komma till ambassaden med minst en av vårdnadshavarna. Den vårdnadshavare som kommer till ambassaden med barnet ska kunna visa upp en fotolegitimation för sig själv och för den frånvarande vårdnadshavaren.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer