• Svenska

Om utlandet Georgien

Avgifter för tjänster

Ambassaden i Tbilisi utför följande tjänster:

Provisoriskt pass - 1800 SEK

Intyg eller bevis - 120 SEK

Utlämnande av körkort - 200 SEK (om ärendet har påbörjats i Sverige och avgiften betalats där)

Utlämnande av körkort - 450 SEK (om ärendet inte har påbörjats i eller betalats i Sverige)

Åtgärd utförd på ambassaden utanför kontorstid - 200 SEK (för varje påbörjad timme). Avgifter betalas i lokal valuta.

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer