• Svenska

Om utlandet Gambia

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Reseavrådan

Avrådan gällande icke nödvändiga resor till Gambia förlängs till 31 maj 2021.  

För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande. Vad innebär en avrådan?

Tillfälligt inreseförbud till Sverige 

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige förlängs till och med den 31 maj 2021. 

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av  polisen. Besök polisens hemsida eller ring 114 14 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande och som nås vi länken nedan.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 
Senast uppdaterad 05 maj 2021, 15.26
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer