• Svenska

Om utlandet Gambia

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 okt 2021, 11.09

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande och som nås vi länken nedan.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

Allmänna säkerhetsläget

En del av Gambia gränsar till Casamance-regionen i Senegal, där det sedan många år pågår en lågintensiv konflikt. Det har förekommit incidenter med banditer och rebeller på vägar från Gambia till Casamance.

Läger i landet bedöms som lugnt, men svenskar i Gambia uppmanas att undvika folksamlingar, demonstrationer och politiska möten liksom att följa lokala myndigheters rekommendationer och mediernas rapportering samt att ta del av ambassadens reseinformation.

Terrorism

Det finns viss risk för att den pågående konflikten i Mali kommer att föranleda vedergällningsattacker i de länder som deltar i eller stödjer insatsen där samt medborgare i dessa länder. I övrigt föreligger inte någon information om att Gambia är särskilt hotat av terrorism.

Det är viktigt att hålla sig informerad om händelseutvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.
I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Någon information att Gambia är särskilt hotat av naturkatastrofer i någon större utsträckning föreligger inte.

Risk för jordskred och översvämningar under regnperioden kan förekomma.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum för svenska medborgare krävs inte för inresa i Gambia. Du bör emellertid kontakta Gambias ambassad i London, då förändringar kan ske utan att ambassaden blir notifierad. Det går även att kontakta Gambias honorärkonsulat i Malmö eller Stockholm. Då Sverige inte har någon ambassad i Gambia är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. 

Turister bör bära med sig ID-handlingar vid alla tillfällen. Bär gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det på ett säkert ställe.

Varje resenär bör ha fullgott vaccinationsintyg, däribland vaccinbevis (”Gult kort”) för Gula feber om man har vistats i länder där det förekommer. 

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör nämnas malaria, denguefeber, gula febern och HIV. Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan avresa till Gambia. Malariaprofylax rekommenderas.   Relevanta mediciner bör medtas från Sverige då det råder brist på många av dessa. Resenärer bör dock vara medvetna om att vissa receptbelagda och receptfria mediciner är förbjudna enligt gambiska narkotikalagar och recept måste kunna visas upp på medhavd medicin, annars kan man straffas hårt. Vid osäkerhet kring medicininnehav, kontakta Gambias ambassad i London

Resenärer bör vara medvetna om att sjukhusen inte håller samma standard som i Sverige.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Gambia. Vid olycksfall bör man förutom ambassaden kontakta försäkringsbolagets larmcentral. Det är larmcentralen som kan ge sjukhusen en garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svensk nivå.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Gambia är ett muslimskt land och det är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

I december 2015 proklamerade landets president Gambia som en islamsk republik. Han konstaterade dock samtidigt att andra trosbekännare också i fortsättningen skulle kunna utöva sin religion i landet. Den nye presidenten Barrow har deklarerat att landets officiella namn åter ska vara endast "Republic of the Gambia".

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Gambia, att vara välinformerade om förhållandena i landet och rådande situationer. Lokala lagar ska följas och sedvänjor ska respekteras.

Gambia har hårda straff mot alla former av sexualbrott mot barn.

Gambiska rättsväsendet ser strängt på droginnehav och myndigheterna vidtar kraftiga åtgärder mot den som importerar, exporterar eller innehar droger. 
Enligt den gambiska strafflagen kan personer som uppträtt på ett "onaturligt sätt" kan dömas till fängelse. Strafflagen anger också att "oanständighet mellan män" offentligt eller privat kan leda till fängelse. Varje privatperson har rätt att ingripa mot människor som de tycker verkar uppföra sig "osedligt" och polisen bevakar lagens efterlevnad. Några rapporter om attacker mot homosexuella förekommer inte, däremot finns det en ökande inflammatorisk homofobisk retorik i landet. I oktober 2014 undertecknade presidenten en lag som innebär att "grov homosexualitet" kan ge upp till livstids fängelse.

Sedan en tid råder rökförbud på allmänna platser i Gambia.

Det är förbjudet att fotografera militära och andra offentliga anläggningar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Du bör som turist undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Resor på vägarna från Gambia till Casamance-regionen i södra Senegal kan vara förenade med fara, då det förekommit incidenter med banditer och rebeller.

De flesta resor till Gambia är problemfria. Det förekommer dock kriminalitet mot turister, och du bör särskilt se upp för ficktjuvar och väskryckare. Attacker mot turister ökar, särskilt stöld av pass och andra värdesaker från hotellrum.

Det förekommer också att turister uppmärksammas och får relativt omfattande problem med gambisk polis i vad som kan te sig om bagatellartade ärenden. Turister bör se upp med så kallade "bumsters". Det är unga män som närmar sig turister, vanligtvis på stränderna, och säger sig vara turistguider. Turister bör vänligt men bestämt avvisa dem. Turister bör också vara försiktiga med erbjudanden från bumsters att åka på turer till Senegal.

Internetbedrägerier

Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på internet med personer som utger sig vara bosatta i Västafrika. Ambassaden får varje vecka e-post från personer i Sverige som lurats på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum och så vidare. Normalt är bedragarna som agerar på internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga. 

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är växlande. Vägarna är dåligt underhållna och trafikdisiplinen är mycket bristande. Olycksfrekvensen är hög.