Om utlandet Frankrike

Pensionsfrågor och levnadsintyg

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden man tjänat in sin pension samt tiden som pensionär.

Levnadsintyg

Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

  • svensk ambassad eller svenskt konsulat
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk polismyndighet
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget till Pensionsmyndigheten.

Det går även bra att skicka levnadsintygblanketten med e-post till: lev@pensionsmyndigheten.se

Det är viktigt att ange ditt svenska personnummer i e-postmeddelandet. Kom ihåg att få blanketten intygad och underskriven samt att du själv undertecknar blanketten. Du behöver inte skicka in originalet om du skickar via e-post. Väljer du att skicka in ditt intyg via e-post måste intyget bifogas som en skannad bilaga i PDF-format.

Här kan du läsa ytterligare information om levnadsintyg.

Adress till Pensionsmyndigheten (för personer som bor utomlands):

Pensionsmyndigheten
839 89 Östersund
Suède

Tel: +46 498 200 700 (Mån-tors kl. 08.00-18.00, fre kl. 08.00-16.00) 
Fax: +46 10 454 34 80 
E-Mail: international@pensionsmyndigheten.se

För ansökan om pension inom EU läs vidare Allmän pension utomlands

Garantipension

Rätten att få garantipension utbetald vid bosättning utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Du som berörs av indragningen av garantipensionen har fått ett brev, där vi informerar dig om att du inte längre har rätt till garantipension, eftersom vi har uppgifter som visar att du bor i annat land än Sverige.

Mer information finns att läsa på Bor du utanför Sverige och har fått brev om garantipension?

Senast uppdaterad 09 nov 2022, 11.41