Om utlandet Frankrike

Apostille

I många fall kräver franska myndigheter en apostille på det svenska personbeviset. En apostille kan inte utfärdas av ambassaden, utan du behöver vända dig till Notarius Publicus i Sverige.

En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län och finns i de flesta svenska städer. Notarius Publicus är lätta att hitta om du söker på internet. En apostille bör finnas på den svenska originalhandlingen innan den översätts.

Legalisering:

Ibland anger den franska myndigheten att din originalhandling ska vara apostillé eller légalisé. En legalisering har samma funktion som en apostille. Ambassaden gör inga legaliseringar, utan dessa görs av Regeringskansliets juridiska expedition.