• Svenska

Om utlandet Frankrike

Dubbelt medborgarskap i Frankrike

Sveriges nya medborgarskapslag trädde i kraft den 1 juli 2001. Bland annat tillåter den nya lagen dubbelt medborgarskap även för de som inte är födda med dubbelt medborgarskap.

Läs mer om dubbelt medborgarskap på Migrationsverket och på Regeringens hemsidor.

För att ansöka om fransk medborgarskap finns information på Nationalité française | service-public.fr