• Svenska

Om utlandet Frankrike

Återfå svenskt medborgarskap

Om du har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det genom en anmälan. Reglerna ser olika ut beroende på i vilket land du har medborgarskap i dag.

Återfå svenskt medborgarskap:

Tidigare regler avsåg att undvika dubbelt medborgarskap. Från och med 1 april 2015 kan du återfå ditt svenska medborgarskap genom anmälan om du:

  • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du genom ansökan eller samtycke blivit medborgare i ett annat land, eller
  • blivit av med ditt svenska medborgarskap när du gått i allmän tjänst i ett annat land, eller
  • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du vid tidpunkten när din förälder fick annat medborgarskap var ett barn under 18 år - och du då fick samma medborgarskap som din förälder.

Om anmälan gäller ett barn under 18 år ska föräldrarna eller vårdnadshavarna till barnet skriva under anmälan. Har du ensam vårdnad om ditt barn räcker det med din underskrift.

Barn som har fyllt 12 år måste själva skriva under på att de vill bli svenska medborgare. Undantag kan göras i de fall barn inte kan lämna sitt samtycke på grund av varaktig psykisk störning eller något liknande förhållande.

Anmälan:

Du gör anmälan genom att fylla i blanketten Återfå svenskt medborgarskap.pdf

Du kan välja att lämna in din anmälan till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter eller skicka in den till:

Migrationsverket

Medborgarskapsenheten

601 70 Norrköping

Avgift:

Det tas ut en avgift i samband med anmälan.

Efter beslut:

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig. Om du har blivit svensk medborgare och vill skaffa svenskt pass, ska du vända dig till polisen.

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 16.31