• Svenska

Om utlandet Frankrike

Dödsfall

Vid dödsfall kan du kontakta ambassaden för att få hjälp och råd.

När ambassaden är obemannad kan du nå UD:s konsulära jour genom att ringa ambassadens växeltelefon och efter röstmeddelandet trycka på 0 för att bli direktkopplad, eller genom att ringa 0046 8 405 50 05. UD:s konsulära jour hanterar alla ärenden som kräver omedelbar handläggning.

Dödsfall utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer