Om utlandet Finland

Vigsel i Finland

Sveriges ambassad i Helsingfors har inte vigselrätt.

En förteckning över svenska ambassader med vigselrätt finns här.

Jag är svensk medborgare, bosatt i Finland och vill gifta mig i Finland, vad gäller?

Hindersprövningen för svenska medborgare som är folkbokförda i Finland görs av finska myndigheter. För det fall uppgift om civilstånd inte finns i finska folkbokföringen, så krävs inför hindersprövningen ett civilståndsintyg som du beställer från Skatteverket. Intyget ska vara i original och stämplat av Skatteverket. Vänligen kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller vigselförättaren för ytterligare information. För kyrklig vigsel, vänligen kontakta aktuell församling.

Jag är svensk medborgare, bosatt i Sverige och vill gifta mig i Finland, vad gäller?

Hindersprövningen kan göras av Skatteverket eller av finska myndigheter som då kräver ett civilståndsintyg från Skatteverket. Intyget ska vara i original och stämplat av Skatteverket. Vänligen kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller vigselförättaren för information om vad som ytterligare krävs. För kyrklig vigsel, vänligen kontakta aktuell församling för information.

Jag är svensk medborgare, bosatt i Finland och vill gifta mig i tredjeland inför utländsk myndighet, vad gäller?

Utländska vigselförättaren kan kräva äktenskapscertifikat som utfärdats av ambassaden. Vänligen kontakta aktuella vigselförättaren för information. Ambassaden kan utfärda äktenskapscertifikat på svenska eller engelska. Vänligen kontakta ambassaden för ytterligare information.