Om utlandet Finland

Förnyelse av körkort

Om du är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel Finland, kan du inte längre förnya ditt svenska körkort.

Körkortet ska i stället ersättas med ett körkort i den stat där du är permanent bosatt. I Finland är det Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för körkortsärenden och mer information finns på Trafiksäkerhetsverkets webbplats.

En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i ett annat EES-land får fortfarande förnya sitt svenska körkort. Blankett för förnyelse av körkort finns på ambassaden i Helsingfors. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats Körkortsportalen.