Meny
 • Svenska

Förenade Arabemiraten

I en krissituation har ambassaden ambitionen att alltid löpande publicera ny och uppdaterad information på denna hemsida. Här hittar du således meddelanden om det rådande läget och annan information som ambassaden bedömer vara av intresse för svenskar i Förenade arabemiraten, Qatar och Bahrain, liksom för er släkt och era vänner hemma i Sverige. Ambassaden har för ett eventuellt krisläge upprättat en beredskapsplan. Ambassaden kommer i samband med ett krisläge samarbeta med andra nordiska ambassader, EU-ambassader och lokala emiratiska myndigheter.

Anmälan till ambassaden För att ambassaden ska kunna nå dig vid ett eventuellt krisläge eller olycka kan du registrera dig och din familj vid ambassaden, på den så kallade "svensklistan". Registrering är frivillig men för ambassaden är det den enda möjligheten att direkt nå dig som svensk bosatt i regionen om något händer. Anmälan till ambassaden Notera att uppgifterna du lämnar till ambassaden inte omfattas av sekretess.

Nedan finns några exempel på förebyggande åtgärder som man kan vidta för att bättre kunna hantera en kris:

 • Registrera dig hos ambassaden. Kom ihåg att ambassaden ofta får förfrågningar från oroliga anhöriga om något allvarligare inträffar.
 • Bidra inte till ryktesspridning. Informera ambassaden om vad som kan ha uppgivits från trovärdiga källor i den mån det kan ha betydelse för svenska medborgares säkerhet.
 • Ha alltid giltiga pass och andra utresehandlingar för hela familjen (inklusive id-kort etc.) lättillgängliga.
 • Svenska passen tillverkas i Sverige vilket innebär att det kan en viss tid innan passet är klart från det att ansökan sänts från ambassaden till Sverige. Vid en eventuell kris kan det komma ta längre tid för ambassaden att kunna hantera passansökningar. Notera att Förenade arabemiraten endast godkänner vanliga pass för inresa, ej främlingspass eller andra typer av tillfälliga pass.
 • Tänk på att även ha andra viktiga dokument och/eller kopior av dem tillgängliga som kan behövas om en olycka händer.
 • Ha gott om hållbar mat hemma (till exempel konserver) samt barn-/dietmat om så nyttjas.
 • Se till att det finns tillräckligt med dricksvatten (beräkna minst 4 liter/person och dag beroende på årstid.)
 • Ha en gasbutelj i reserv. Om du både har el- och gasspis, se till att båda fungerar.
 • Skaffa reservbelysning (fotogen,stearinljus, tändstickor och dylikt; glöm ej reservstrumpan till eventuell fotogenlampa).
 • Ha batterier till radio och ficklampa i reserv.
 • Tillse att bilen är i kördugligt skick. Undvik att ha mindre än halv tank och ha gärna ytterligare minst 20 liter bränsle i reservtank.
 • Ha bensin/dieselolja i reserv för eventuell generator.
 • Om risk för gasattack anses föreligga bör inköp av skyddsmask övervägas (ambassaden tillhandahåller inte skyddsmasker).
 • Kontrollera att förbandslåda finns i hemmet och att dess innehåll är komplett. Se särskilt till att eventuella specialmediciner finns i tillräcklig mängd.
 • Ha lokal och utländsk valuta hemma i reserv.
 • Gör upp en inventarieförteckning över personliga tillhörigheter (gärna med fotografier).

Grundläggande information om: Råd i en krissituation

Läs mer