• Svenska

Om utlandet Eritrea

Avrådan

Eritrea - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen.
Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 15 maj 2024, 12.47

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida (se nedan länk).

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

-------------------------------------------------------------

Den väpnade konflikten i norra Etiopien

Etiopiska regeringen och Tigray People’s Liberation Front (TPLF) har skrivit under ett avtal om eldupphör. 

Eritrea har sedan konfliktens utbrott stått på den etiopiska regeringens sida och deltagit i striderna som föregick överenkommelsen om eldupphör. Säkerhetsläget i Eritrea är således nära sammanlänkat med utvecklingen i Etiopien, och kan snabbt ändras.

 -------------------------------------------------------------

Regional fredsprocess 

Efter två decennier av konflikt inledde Eritrea och Etiopien under sommaren 2018 en fredsdialog i syfte att normalisera relationerna. Ett fredsavtal slöts i september 2018 mellan länderna och en dialog påbörjades även mellan Eritrea och Djibouti samt mellan Eritrea och Somalia. Relationen mellan ledningen i Eritrea och Etiopien är fortsatt god. 

Ett antal gränsövergångar mellan Eritrea och Etiopien, som möjliggjorde att människor och varor kunde passera gränsen, öppnades strax efter freden. Familjer på olika sidor av gränsen kunde återförenas efter lång tid och varor blev tillgängliga i Eritrea på ett sätt som inte var fallet under konflikten. Dessa gränsövergångar stängdes några månader senare.

-------------------------------------------------------------

Värdefullt att anmäla din utlandsvistelse 

Om du är svensk medborgare eller har svenskt permanent uppehållstillstånd och befinner dig i Eritrea är det viktigt att du anmäler din utlandsvistelse här på Sweden Abroad. Uppgifterna behålls endast på UD i beredskapssyfte och lämnas inte ut till andra myndigheter.

Utrikesdepartementet erbjuder denna möjlighet för alla svenska medborgare som befinner sig utomlands. Du anmäler dig genom att klicka på följande länk där du uppger namn, personuppgifter, adress samt hur länge du planerar att befinna dig utomlands.

Anmäl din vistelse här på Sweden Abroad!

-------------------------------------------------------------

Schengenviseringar

I Eritrea hanterar Italien all Schengenvisering. För frågor, vänligen vänd dig till italienska ambassaden i Asmara.

 

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av det undertecknade fredsavtalet den 16 september 2018 mellan Eritrea och Etiopien har det regionala och det allmänna säkerhetsläget i Eritrea stabiliserats i jämförelse med tidigare år. Gränsen mot Etiopien är stängd efter att ha varit öppen några månader direkt efter fredsavtalet. 

Huvudstaden Asmara har låg kriminalitet och få trafikolyckor i jämförelse med andra städer i Afrika.

Gränsen mot Djibouti är stängd. Det finns rapporter om att vissa gränsavsnitt kan vara minerade och UD avråder därför från resor till gränsområdet mot Djibouti.

Försiktighet bör iakttas vid resor till gränsområdet mot Sudan och längs den eritreanska kusten. Vid och omkring gränsen till Sudan kan kidnappningar och människosmuggling förekomma. Privata båtar tillåts inte i Assabs hamn och tillstånd måste inhämtas före alla anlöp till övriga eritreanska hamnar.

Alla utlänningar i landet behöver särskilt tillstånd för resor utanför huvudstaden Asmara. Tillstånd begärs från eritreanska myndigheter, minst tio dagar i förväg. Detta gäller även diplomater och ambassadpersonal, som därmed har mycket svårt att bistå eventuellt nödställda svenska medborgare utanför huvudstaden Asmara. 

För närvarande flyger Egypt Air, Ethiopian Airlines, FlyDubai och Turkish Airlines till Asmara.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Eritrea bedöms vara låg. Globalt finns dock risk för terrordåd, som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam.

Läs mer om terrorism och turism på ud.se

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar förekommer, senast i bland annat huvudstaden i september 2013. Under regnperioden finns det risk för jordskred och översvämningar i vissa regioner. Resenärer som planerar att vistas utanför huvudstaden uppmanas att söka specifik information om de eventuella risker naturförhållandena kan innebära under vissa perioder av året.

In- och utresebestämmelser

Inresa för svenska medborgare kräver visum som kan fås genom ansökan vid Eritreas ambassad före avresa. Visum kan inte sökas på flygplatsen. Svenska medborgare med dubbelt svenskt-eritreanskt medborgarskap bör vara medvetna om att svenska myndigheter kan få svårt att bistå om behov skulle uppstå. Eritreanska myndigheter behandlar dessa personer som enkom eritreanska medborgare, och inte som besökande utlänningar. Det är inte säkert att eritreanska myndigheter informerar svenska UD eller sektionskansliet vid ett frihetsberövande av en svensk medborgare med dubbelt svenskt-eritreanskt medborgarskap. Konsulärt tillträde i fängelse medges i regel inte.

Utresevisum krävs för medborgare med dubbelt svensk-eritreanskt medborgarskap.

Svenska medborgare med dubbelt svenskt-eritreanskt medborgarskap, uppmanas att alltid medföra sitt svenska pass under resa i Eritrea. På grund av begränsad konsulär service uppmanas svenska medborgare att alltid resa ut på resehandlingar med en giltighetstid om minst sex månader efter inresedatumet. Det saknas möjliget att ansöka om svenskt pass vid sektionskansliet i Asmara. Närmaste ambassad som kan erbjuda denna service återfinns i Addis Abeba, Kairo eller Nairobi.

Ansökan om provisoriska pass kan lämnas in till sektionskansliet för vidarebefordran till Utrikesdepartementet i Stockholm. Sökande bör räkna med 4-5 veckors väntetid för att erhålla ett provisoriskt pass via sektionskansliet i Asmara (från det att ansökan lämnats in). 

Hälso- och sjukvård

Möjligheten till avancerad sjukvård är mycket begränsad i Eritrea. Det finns ingen stående tillgång till medevac (Medical evacuation). Resenärer uppmanas att i god tid före avresa inhämta sjukvårds- och vaccinationsråd från relevanta sjukvårdsinrättningar. Bland hälsoriskerna kan särskilt nämnas malaria och denguefeber, främst i områden under 1 500 meters höjd, både längs Rödahavskusten och i västra Eritrea.

Det kan vara svårt att få tag på mediciner på plats. Resenärer uppmanas att ta med sig all nödvändig medicinering samt ett ordentligt reseapotek. Tillgång till sjukvård är begränsad och av avsevärt lägre standard än i Sverige. Vid allvarligare sjukdomsfall är evakuering nödvändig.

Resenärer uppmanas att se över sina försäkringsskydd inför resa till Eritrea. Utanför huvudstaden kan det vara mycket svårt att hitta adekvat sjukvård.

Telefonnummer för ambulans i Eritrea är: 291-1-12 22 44

Sjukhus:
Halibet: 291-1-18 54 00
Orota: 291-1-20 19 17
Sembel: 291-1-15 01 75

Kontakta snarast ditt försäkringsbolag i nödfall/vid behov av sjukvård.

Läs om Eritrea på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det råder fotograferingsförbud mot alla myndighetsbyggnader och militära installationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet, i form av bland annat stölder och överfall, är låg. Sedvanlig försiktighet vad avser den personliga säkerheten bör iakttas. Var även försiktig med att promenera ensam nattetid.

Trafiksäkerhet

Mellan de större städerna, såsom Asmara, Massawa och Keren, finns ett begränsat, men relativt bra vägnät. Utanför dessa vägar är framkomligheten mer begränsad.

Vägen mellan Massawa och Asmara går genom berg och är bitvis mycket brant - det saknas skyddsräcke under stora delar av sträckan. Även vägen mellan Keren och Asmara är bitvis brant och går mellan bergspassager. Skyddsräcken saknas även på dessa delar av vägnätet. Det är också viktigt att notera att det saknas tillgång till akutvård och sjukhus i stora delar av landsbygden om olyckan skulle vara framme. Man bör undvika att färdas i mörker. Vägbelysning saknas i vissa delar av Asmara och i regel helt utanför huvudstaden.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023