Meny
  • Svenska

Om utlandet Eritrea

Avrådan

Eritrea - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen.

29 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

2020-03-25 

Med anledning av risken för spridning av Corona-viruset i Eritrea har eritreanska myndigheter per den 25 mars 2020 beslutat att suspendera samtliga flygförbindelser med omvärlden. För att bistå utländska medborgare i Eritrea att resa hem anordnar Ethiopian Airlines, i samverkan med diplomatiska beskickningar i Asmara,  ett extrainsatt flyg mellan Asmara och Addis Abeba onsdagen den 1 April kl 10.00. Pris för flygbiljett uppgår till USD 950 och betalas till Ethiopian Airlines. Anmälan kan göras till Mrs. Adiam Michael, Sveriges sektionskansli i Asmara, per telefonnummer +291 1 182 690. Bokning och betalning av fortsatt flygresa från Addis Abeba till Stockholm ansvarar resenär själv för.  

 

Utlandsresor - avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Länk till avrådan regeringen.se 

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

2020-03-11

Eritrea har fr o m den 27 februari 2020 infört karantänsbestämmelser för ankommande resenärer till Eritrea som vistats i länder med bekräftade fall av coronavirussmittade personer. Detta gäller oavsett om resenären visar tecken på sjukdomssymptom eller ej. Karantänstiden uppgår till 14 dagar och sker på av eritreanska myndigheter anvisad plats. Bestämmelserna gäller tills vidare.

Aktuella läget

Efter två decennier av konflikt inledde Eritrea och Etiopien under sommaren 2018 en fredsdialog i syfte att normalisera relationerna. Ett fredsavtal slöts i september 2018 mellan länderna och en dialog påbörjades även mellan Eritrea och Djibouti samt mellan Eritrea och Somalia.

Ett antal gränsövergångar mellan Eritrea och Etiopien, som möjliggjorde att människor och varor kunde passera gränsen öppnades strax efter freden. Familjer på olika sidor av gränsen kunde återförenas efter lång tid och varor blev tillgängliga i Eritrea på ett sätt som inte var fallet under konflikten. Dessa gränsövergångar har dock stängts nu. 

Värdefullt att anmäla din utlandsvistelse

Om du är svensk medborgare eller har svenskt permanent uppehållstillstånd och befinner dig i Eritrea är det viktigt för din egen säkerhet att du anmäler din utlandsvistelse här på Sweden Abroad. Det innebär att Utrikesdepartementet vet var du befinner dig och kan hjälpa dig om du skulle råka ut för en krissituation.

Uppgifterna behålls endast på UD i beredskapssyfte och lämnas inte ut till andra myndigheter.

Utrikesdepartementet erbjuder denna möjlighet för alla svenska medborgare som befinner sig utomlands. Du anmäler dig genom att klicka på följande länk där du uppger namn, personuppgifter, adress samt hur länge du planerar att befinna dig utomlands.

Anmäl din vistelse här på Sweden Abroad!

Senast uppdaterad 30 mar 2020, 13.18
Ambassadens reseinformation