• Svenska

Om utlandet Eritrea

Avrådan

Eritrea - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen.
Avrådan gäller tills vidare.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

-------------------------------------------------------------

Den väpnade konflikten i norra Etiopien

Etiopiska regeringen och Tigray People’s Liberation Front (TPLF) har skrivit under ett avtal om eldupphör. 

Eritrea har sedan konfliktens utbrott stått på den etiopiska regeringens sida och deltagit i striderna som föregick överenkommelsen om eldupphör. Säkerhetsläget i Eritrea är således nära sammanlänkat med utvecklingen i Etiopien, och kan snabbt ändras.

 -------------------------------------------------------------

Regional fredsprocess 

Efter två decennier av konflikt inledde Eritrea och Etiopien under sommaren 2018 en fredsdialog i syfte att normalisera relationerna. Ett fredsavtal slöts i september 2018 mellan länderna och en dialog påbörjades även mellan Eritrea och Djibouti samt mellan Eritrea och Somalia. Relationen mellan ledningen i Eritrea och Etiopien är fortsatt god. 

Ett antal gränsövergångar mellan Eritrea och Etiopien, som möjliggjorde att människor och varor kunde passera gränsen, öppnades strax efter freden. Familjer på olika sidor av gränsen kunde återförenas efter lång tid och varor blev tillgängliga i Eritrea på ett sätt som inte var fallet under konflikten. Dessa gränsövergångar stängdes några månader senare.

-------------------------------------------------------------

Värdefullt att anmäla din utlandsvistelse 

Om du är svensk medborgare eller har svenskt permanent uppehållstillstånd och befinner dig i Eritrea är det viktigt att du anmäler din utlandsvistelse här på Sweden Abroad. Uppgifterna behålls endast på UD i beredskapssyfte och lämnas inte ut till andra myndigheter.

Utrikesdepartementet erbjuder denna möjlighet för alla svenska medborgare som befinner sig utomlands. Du anmäler dig genom att klicka på följande länk där du uppger namn, personuppgifter, adress samt hur länge du planerar att befinna dig utomlands.

Anmäl din vistelse här på Sweden Abroad!

-------------------------------------------------------------

Schengenviseringar

I Eritrea hanterar Italien all Schengenvisering. För frågor, vänligen vänd dig till italienska ambassaden i Asmara.

 

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 20 jun 2024, 14.11
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan