Meny
  • Svenska

Om utlandet Eritrea

Avrådan

Eritrea - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen.

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

UD:s avrådan för resor utanför Europa 

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för globalt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlängde UD den 21 september 2020 sin avrådan från icke nödvändiga resor till de flesta länder utanför EU, EES och Schengenområdet (däribland Eritrea) till och med den 15 november 2020.

Covid-19 i Eritrea

Eritrea har endast några tiotals bekräftade aktiva fall av Covid-19. Enligt myndigheterna har ingen i landet blivit allvarligt sjuk eller avlidit pga coronaviruset. Flygtrafiken till och från Eritrea upphörde i mars 2020. Sedan den 25 september repatrieras eritreanska medborgare med flyg från Addis Ababa och förläggs på utvalda hotell för två veckors karantän på resenärernas egen bekostnad. 

Åtgärderna för att hindra smittspridning i landet inkluderar omfattande begränsningar i rörlighet och umgänge. Exempelvis har all kollektivtrafik, taxi och privatbilism stoppats. Ingen förflyttning tillåts över länsgränserna (mellan zobas). Högst tio personer i taget får delta i sammankomster. Alla restauranger och kaféer är stängda. Restriktionerna i sin helhet återfinns på Eritreas informationsdepartements hemsida www.shabait.com

Sveriges sektionskansli i Asmara var under våren och sommaren obemannat men är sedan slutet av augusti åter verksamt.     

Regional fredsprocess 

Efter två decennier av konflikt inledde Eritrea och Etiopien under sommaren 2018 en fredsdialog i syfte att normalisera relationerna. Ett fredsavtal slöts i september 2018 mellan länderna och en dialog påbörjades även mellan Eritrea och Djibouti samt mellan Eritrea och Somalia. Relationen mellan ledningen i Eritrea och Etiopien är fortsatt god. 

Ett antal gränsövergångar mellan Eritrea och Etiopien, som möjliggjorde att människor och varor kunde passera gränsen, öppnades strax efter freden. Familjer på olika sidor av gränsen kunde återförenas efter lång tid och varor blev tillgängliga i Eritrea på ett sätt som inte var fallet under konflikten. Dessa gränsövergångar stängdes några månader senare.

Värdefullt att anmäla din utlandsvistelse 

Om du är svensk medborgare eller har svenskt permanent uppehållstillstånd och befinner dig i Eritrea är det viktigt för din egen säkerhet att du anmäler din utlandsvistelse här på Sweden Abroad. Det innebär att Utrikesdepartementet vet var du befinner dig och kan hjälpa dig om du skulle råka ut för en krissituation. Uppgifterna behålls endast på UD i beredskapssyfte och lämnas inte ut till andra myndigheter.

Utrikesdepartementet erbjuder denna möjlighet för alla svenska medborgare som befinner sig utomlands. Du anmäler dig genom att klicka på följande länk där du uppger namn, personuppgifter, adress samt hur länge du planerar att befinna dig utomlands.

Anmäl din vistelse här på Sweden Abroad!

Senast uppdaterad 02 okt 2020, 13.32
Ambassadens reseinformation