Meny

Ecuador

Avgifter i Ecuador

Kontakta konsulatet i Quito eller Guayaquil för att fråga hur inbetalning sker vid just deras konsulat.

Aktuell prislista på ambassaden

Ambassadens prislista i PDF

Pass

Vanligt pass (endast vid ambassaden i Bogotá)

1 400 SEK

152 USD

Provisoriskt pass

1 600 SEK

174 USD

Europeiska Unionens provisoriska resehandling

500 SEK

54 USD

Utlämnande av pass som utfärdats av annanmyndighet

150 SEK

16 USD

Nationellt identitetskort

1 400 SEK

152 USD


Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/ arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år(studenter, gästforskare, au-pair och längre besök)

1 000 SEK

109 USD

Uppehålls-/ arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år (studenter och längre besök)

500 SEK

54 USD

Uppehålls-/ arbetstillstånd om ansökan inte avser förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser

2 000 SEK

218 USD

Uppehålls-/ arbetstillstånd om ansökan avser förlängning av etttillståndavseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser

1 000 SEK

109 USD

Uppehålls-/ arbetstillstånd vid familjeanknytning för personer som fyllt 18 år

1 500 SEK

163 USD

Uppehålls-/ arbetstillstånd vid familjeanknytning för personer som inte fyllt 18år

750 SEK

81 USD


Schengenvisering (C-visum)

Visering för personer som fyllt 12 år

60 EUR

68 USD

Visering för barn som fyllt 6 år och som inte fyllt 12 år

35 EUR

39 USD

Visering för barn som inte fyllt 6 år

0

0

Skolelever, högskole- och forskarstuderande samt medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

0

0

Forskare som reser för vetenskaplig forskning

0

0

Företrädare för ideella (icke-vinstdrivande)organisationer

0

0

Serviceavgift VFS i Ecuador

20 EUR

22 USD


Nationell visering (D-visum)

Visering för personer som fyllt 6 år

60 EUR

68 USD

Visering för barn under 6 år

0

0


Medborgarskapsärenden

Anmälan om svenskt medborgarskap

175 SEK

19 USD

Ansökan om svenskt medborgarskap

1 500 SEK

163 USD


Körkort

Utlämnande av körkort

400 SEK

43 USD

Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige

150 SEK

16 USD


Övrigt

Intyg om svensk lagstiftning

175 SEK

19 USD

Intyg

120 SEK

13 USD


Porto (gäller per försändelse och upp till 500 gram)

Colombia

 

Ecuador

23,87 USD

Venezuela

40,27 USD

Bolivia

28,49 USD

Panama

23,87 USD


Länk till Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Länk till Migrationsverkets detaljerade avgiftslista för visum och uppehållstillstånd för besök

Grundläggande information om: Avgifter

Läs mer