Meny

Om utlandet Ecuador

Avgifter i Ecuador

Kontakta konsulatet i Quito eller Guayaquil för att fråga hur inbetalning sker vid just deras konsulat.

Ambassadens prislista i PDF

Länk till Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna som träder i kraft 2020-03-01

Länk till Migrationsverkets detaljerade avgiftslista för visum och uppehållstillstånd för besök

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer