Meny
  • Svenska

Dominica

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 01 aug 2019, 09.57

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Dominica bör undvika folksamlingar och demonstrationer samt bör följa lokala myndigheternas anvisningar samt mediernas rapportering.

Dominica är ett engelskspråkigt karibiskt land. Turismen är i ett uppbyggnadsskede, eftersom det finns få sandstränder satsas mycket på eko-turism. Brottsligheten är begränsad och säkerhetsläget får anses som relativt tryggt.

Naturförhållanden och katastrofer

Dominica hemsöks frekvent av tropiska stormar och orkaner under perioden juni till november, störst är risken under september och oktober. Kraftiga regn och översvämningar kan också förekomma under denna period. Det finns också risk för vulkanutbrott och jordbävningar i regionen.

De tropiska orkanerna Irma och Maria orsakade stor förödelse när de passerade Karibien under september 2017. Utöver dödsfall och förstörda hus påverkades infrastrukturen hårt. Flygplatsen var stängd en längre tid. Tillgången till vatten och elektricitet var begränsad. UD avrådde från icke-nödvändiga resor till Dominica under hösten men hävde avrådan till följd av återuppbyggnadsarbetet 2017-11-30.

I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan – ta kontakt med din researrangör för praktiska frågor kring din resa. Skriv gärna upp dig på Svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Cent
Ready.gov

Caribbean Disaster Emergency Management Agency
Accuweather
Caribbean news now

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Chikungunya
Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader. 
 
Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Tillgängligheten på sjukvård i Dominica är begränsad. Det finns ett par allmänna sjukhus och några privata kliniker för akutfall. Ambulanstillgången är också begränsad. Mer allvarliga sjukdomsfall kan kräva evakuering.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Dominica, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring.

Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är inte så omfattande, men turister kan drabbas av ficktjuvar och stöld av kvarlämnande värdesaker på stränder etc. Inbrott i förhyrda villor kan också förekomma. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott.

Trafiksäkerhet

Dominica har vänstertrafik. Vägnätet består av smala och kurviga vägar. Flygplatsen tar endast mindre plan och transporten till huvudstaden Roseau tar över en timme.

Resa i landet

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, East Caribbean Dollar, är den gångbara och kan tas ut i lokala bankomater men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Ambassaden & konsulat

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Dominicas ambassad i till exempel London:

Dominicas ambassad i London