Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 30 jul 2020, 16.27

Aktuella händelser

Ändringar i restriktioner för inresor till Danmark

Från och med lördag 1 augusti, räknas hela Sverige som öppet land för inresa till Danmark. Det innebär, att bofasta i Sverige nu får resa in i Danmark, om de har vad danska myndigheter räknar som särskilt ärende eller har bokat sex övernattningar (med dokumentation).
För bofasta i gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge gäller, att inresa kan göras utan särskilt ärende eller bokade övernattningar, så länge regionen räknas som öppen.

regioner räknas som öppna.

Angående transit, gränshandel och endagsturer
Du får resa genom Danmark (transit) om du har ett särskilt ärende eller ska på semester i tredje land. Det gäller oavsett var du är bofast eller vilket transportmedel du använder.

Transit genom Danmark med gränshandel i Tyskland som mål (t.ex Puttgarden), räknas inte som särskilt ärende, vilket gör att det inte är tillåtet för personer som är bofasta i andra regioner än gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge. Du hittar mer information om transitregler här.

Du hittar mer information om vad som räknas som särskilt ärende, nödvändig dokumentation, kategoriseringar av länder och regioner och annat på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk

Om du inte hittar svar på dina frågor där, kontakta dansk polis' hotline för inresefrågor, +45 7020 6044.


UD häver avrådan
UD har beslutat, att efter den 29 juli häva avrådan från icke nödvändiga resor till bl.a Danmark. Mer information hittar du här

Allmän information om danska inreseregler

Är mitt land öppet land eller karantänland?
Danmark tillämpar olika regler för inresa i landet beroende på om bosättningslandet kategoriseras som ett karantänland eller ett öppet land. Kategoriseringen görs utifrån aktuellt smittryck. Listan över vilken kategori ett land räknas till uppdateras varje torsdag, och blir gällande från följande lördag. Du hittar listan över länder, regioner och hur de kategoriseras på danska polisens hemsida.
 

Om du reser in från ett karantänland
När ett land (eller region i vissa fall, se nedan) kategoriseras som karantänland innebär det, att inresa i Danmark inte är tillåten, om det inte finns särskilda skäl. För aktuell lista över särskilda skäl, se den danska polisens riktlinjer för inresa från karantänlandBegreppet "karantänland" betyder, att landet i fråga är satt i karantän av Danmark. Det betyder alltså inte, att inresande från ett sådant land ska sitta i karantän i Danmark. Det betyder inte heller, att man får lov att resa in från ett sådant land på villkor att man sätter sig i karantän. Inresa från karantänländer tillåts enbart om man har särskilda skäl.

Om du reser in från ett öppet land
Även för länder (eller regioner i vissa fall, se nedan) som kategoriseras som öppna, finns villkor för att inresa ska tillåtas, se danska polisens riktlinjer för inresa från öppet land.

Regional ordning
För de nordiska länderna tillämpas en regional ordning, vilket innebär att det istället är ländernas regioner som klassas som öppna respektive karantänregioner (för de fall då bosättningslandet är kategoriserat som karantänland) och samma regler gäller som för öppna respektive karantänländer. Du hittar kartan över vilka regioner som är öppna respektive karantänregioner på danska polisens hemsida. För Sverige gäller dessutom en särskild ordning för gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge. 
Se mer i danska polisens riktlinjer för inresa från gränsregionerna.

Transitresor
När det gäller transitresor genom Danmark ställer den danska polisen krav på uppvisande av relevant dokumentation avseende skäl för resan. Se  mer i danska polisens riktlinjer för transit.

Övrig information
På danska polisens hemsida hittar du aktuell kategorisering av länder och regioner, information om särskilda skäl för inresa samt regler för transitresor; coronasmitte.dk 

För vidare rådgivning kan du ringa den danska polisens hotline för resefrågor, +45 7020 6044.

Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in. 
Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning.
 
Restriktioner i Danmark  

De danska myndigheterna införde i mars en rad restriktioner för att hindra smittan av COVID-19. Det gäller hur många personer som får samlas på ett ställe, fysiskt avstånd och annat. Restriktionerna ändras löpande, så håll dig uppdaterad.

De danska myndigheterna samordnar all sin information på coronasmitte.dk

Resande via Danmark på väg hem till Sverige, som har bilen parkerad vid CPH Airport, vänligen se information här.

Angående intyg/boarding certificate om danska transitregler

Är du på väg hem till Sverige via Danmark och undrar om du behöver, och i så fall hur du kan få, intyg/boarding certificate gällande de danska transitreglerna? Observera, att detta huvudsakligen gäller flygresenärer. Vid några tillfällen har flygbolag krävt boarding certificates.

Du kan kontakta Danmarks ambassad i det land där du är, för rådgivning.

Reser du från Thailand, Australien, Brasilien eller Singapore kan du använda följande kontaktuppgifter:

Sveriges ambassad i Bangkok: ambassaden.bangkok-intyg@gov.se

Danmarks ambassad i Brasilien: bsbamb@um.dk

Danmarks ambassad i Australien: cbramb@um.dk

Danmarks ambassad i Singapore:

Royal Danish Embassy
101 Thomson Road #13-01/2
United Square
Singapore 307591

Tfn 6355 5010

Du hittar all information om danska in- och utreseregler samt transit här, även på engelska, på coronasmitte.dk

Du kan också ringa dansk polis' hotline för frågor kring in/genomresa
+45 70 20 60 44

Se även CPH Airports hemsida

Mer information
De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida
Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.
Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se
Utrikesdepartementets hemsida.

 

Allmänt om säkerhetsläget

Danmark är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISIL i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

Den danska säkerhetspolisen (PET) bedömer sedan en tid tillbaka terrorhotet mot Danmark som allvarligt. Samtidigt betonar PET att risken för att bli offer för ett terrordåd i Danmark fortsatt är begränsad.

Köpenhamn drabbades den 14:e och 15:e februari 2015 av terrordåd utförda vid ett kulturhus och en synagoga. Enligt PET visar dåden att det finns personer i Danmark som både har intention och kapacitet att begå terrordåd, motiverade av militant islamism.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på:

Säkerhetspolisens webbplats (PET)

Justitiedepartementet om terrorismbekämpning

Utrikesdepartementet om terrorism och krishantering

UD.s webbplats om turism och terror

Naturförhållanden och katastrofer

Natur- och klimatförhållanden utgör generellt inget problem för besökare i Danmark. På Danmarks Meteorologiske Instituts webbplats kan du få information om aktuella vädervarningar.

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Danmark måste du kunna legitimera dig vid behov, samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige. Medtag därför giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort. 

De tillfälliga ID-kontrollerna som transportörer genomfört på buss, tåg och färjor i Öresundsregionen sedan den 4 januari 2016 har upphört efter beslut från regeringen. Observera att ID-kontrollerna kvarstår på övriga färjor i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning.

Polisen genomför dock fortsatt gränskontroll innan inresa till Sverige. Giltiga resehandlingar för nordiska medborgare är pass, nationellt ID-kort och giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort. För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass. För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass.

Mer information om de tillfälliga gränskontrollerna finns på polisens hemsida.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som tillfälligt vistas i Danmark har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Danmark bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, till exempel genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det nationella nödnumret i Danmark är 112.

Lokala lagar och sedvänjor

Promillegränsen för rattfylleri i Danmark är 0,5. Observera att det enligt dansk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Har du frågor om dansk lagstiftning och danska förhållanden kan du vända dig till berörd dansk myndighet.

Du kan också vända dig till: Danmarks ambassad i Stockholm Tel: +46 8 406 75 00.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Danmark är generellt ett säkert resmål. Resenärer uppmanas att iakttaga sedvanlig försiktighet vad gäller uppsikt över värdesaker, speciellt på platser med mycket människor och i kollektivtrafiken.

Danmark har två olika larmnummer – 112 är polisens nödnummer och 114 är polisens servicenummer. Mer information finns på den danska polisens webbplats.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i Dankmark är generellt god.