Meny
 • Svenska

Om utlandet Danmark

Ambassadens reseinformation

 

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 03 jun 2020, 13.22

Aktuella händelser

Ändringar i gränsreglerna
Danmark öppnar gränsen, med restriktioner, för Tyskland, Norge och Island, från 15 juni.
För övriga krävs som tidigare att man har ett nödvändigt ärende för att få resa in. 

Kan jag resa genom Danmark och vad räknas egentligen som nödvändigt ärende?
Utöver arbete, boende, vissa familjerelationer/-skäl m.m, räknas nu också vissa transitresor genom Danmark som nödvändigt ärende. Men det finns fler kriterier för vad som utgör nödvändigt ärende. Du hittar några av dem nedan, under rubriken "Danmark stänger gränserna."
Hela listan, med alla kriterier, hittar du på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk
Om du inte hittar svar på dina frågor där, kan du ringa dansk polis hotline för resefrågor, +45 7020 6044.
Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in. Ambassaden kan inte utfärda intyg eller tillstånd till inresa till Danmark. Ambassaden har, som svensk myndighet, heller inte rätt att tolka reglerna. Hittar du inte svar på dina frågor, kontakta dansk polis' hotline enligt ovan.
Observera UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, se nedan.

Förlängd avrådan från utlandsresor

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger svenska Utrikesdepartementet, UD, avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juli 2020. Läs mer här (informationen uppdaterad löpande).

 
Angående intyg/boarding certificate om danska transitregler

Är du på väg hem till Sverige via Danmark och undrar om du behöver, och i så fall hur du kan få, intyg/boarding certificate gällande de danska transitreglerna? Observera, att detta huvudsakligen gäller flygresenärer. Vid några tillfällen har flygbolag krävt boarding certificates.

Du kan kontakta Danmarks ambassad i det land där du är, för rådgivning.

Reser du från Thailand, Australien, Brasilien eller Singapore kan du använda följande kontaktuppgifter:

Sveriges ambassad i Bangkok: ambassaden.bangkok-intyg@gov.se

Danmarks ambassad i Brasilien: bsbamb@um.dk

Danmarks ambassad i Australien: cbramb@um.dk

Danmarks ambassad i Singapore:

Royal Danish Embassy
101 Thomson Road #13-01/2
United Square
Singapore 307591
 
Tfn 6355 5010

Du hittar all information om danska in- och utreseregler samt transit här, även på engelska, på coronasmitte.dk

Du kan också ringa dansk polis' hotline för frågor kring in/genomresa 
+45 70 20 60 44

Restriktioner i Danmark

De danska myndigheterna införde i mars en rad restriktioner för att hindra smittan av COVID-19. Det gäller öppethållande för olika serviceinrättningar och offentliga lokaler, hur många personer som får samlas på ett ställe, fysiskt avstånd och annat. Restriktionerna ändras löpande, så håll dig uppdaterad.
De danska myndigheterna samordnar all sin information på coronasmitte.dk

Danmark stänger gränserna

Sedan den 14 mars har Danmark infört gränskontroll, som innebär: 

Icke-danska medborgare  som vill resa in i Danmark kan förvänta sig att nekas inresa vid den danska gränsen, däribland flygplatserna, med mindre de har ett nödvändigt ärende.

Danmark har öppnat gränserna, med restriktioner, för resande från Tyskland, Norge och Island.

Resande via Danmark på väg hem till Sverige, som har bilen parkerad vid CPH Airport, vänligen se information här.

Danska myndigheter nämner som exempel på giltiga skäl för inresa eller genomresa:

 • Personer som bor eller arbetar i Danmark, inklusive egenföretagare som arbetar i Danmark.
 • Personer med giltigt men ännu inte använt arbetstillstånd i Danmark, om han eller hon reser in för att arbeta i Danmark.
 • Människor som måste leverera varor eller tjänster till Danmark eller varor ut från Danmark, däribland också personer som i verksamhetssyfte ska föra ut varor från Danmark i personbil.
 • Äkta makar, sambor, föräldrar och barn till en dansk medborgare bosatt i Danmark, eller till en i Danmark bosatt utländsk medborgare, under förutsättning att den inresande utländske familjemedlemmen i övrigt lagligen kan resa in i Danmark. 
 •  Äkta makar, sambor och barn till en dansk medborgare, bosatt i utlandet, och som reser in i sällskap med den danske make/makan/sambon, för en kortvarig vistelse i Danmark under covid 19-krisen (det kan t.ex vara, att den berörda familjen, som bor och arbetar i utlandet, under en period under coronakrisen önskar att tillfälligt uppehålla sig i och arbeta från Danmark). Dessa utländska familjemedlemmar kan dock inte resa in, om syftet enbart är turism, semester eller t.ex besök hos vänner eller annan släkt än den ovan nämnda. Det är en förutsättning att den utländska familjemedlemmen i övrigt lagligen kan resa in i Danmark.
 • Personer som reser in i syfte att utöva umgängesrätt med minderåriga barn.
 • Personer som fungerar som primär vårdgivare för minderåriga barn i Danmark (kan vara f.d. fosterfamilj som inte ingår i kärnfamiljen).
 • Personer som besöker svårt sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
 • Personer som deltar i en pågående behandling hos hälsomyndigheterna i Danmark.
 • Personer som ska närvara vid en begravning i Danmark.
 • Personer som måste delta i en rättegång i Danmark.
 • Studenter i den mån utbildningsanstalter inte är stängda (och distansutbildning inte erbjuds).
 • Sjömän, som ska mönstra av eller på i Danmark i samband med besättningsskifte.
 • Besättningsmedlemmar för flyg, diplomater, offshore-arbetare eller andra persongrupper nämnda i Schengengränskodex bilaga VII. Däremot betraktas inte landlov för sjömän (se Schengengränskodex bilaga VII nr. 3) som ett nödvändigt ärende.
 • Fler kriterier lades till den 21 maj, som gäller från den 25 maj. Se de danska myndigheternas informationssida coronasmitte.dk

 

Mer information:
Dansk polis information om inreseregler

CPH Airport

De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk https://politi.dk/corona

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriet 
Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD ResklarLäs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se Utrikesdepartementets hemsida.

Allmänt om säkerhetsläget

Danmark är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISIL i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

Den danska säkerhetspolisen (PET) bedömer sedan en tid tillbaka terrorhotet mot Danmark som allvarligt. Samtidigt betonar PET att risken för att bli offer för ett terrordåd i Danmark fortsatt är begränsad.

Köpenhamn drabbades den 14:e och 15:e februari 2015 av terrordåd utförda vid ett kulturhus och en synagoga. Enligt PET visar dåden att det finns personer i Danmark som både har intention och kapacitet att begå terrordåd, motiverade av militant islamism.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på:

Säkerhetspolisens webbplats (PET)

Justitiedepartementet om terrorismbekämpning

Utrikesdepartementet om terrorism och krishantering

UD.s webbplats om turism och terror

Naturförhållanden och katastrofer

Natur- och klimatförhållanden utgör generellt inget problem för besökare i Danmark. På Danmarks Meteorologiske Instituts webbplats kan du få information om aktuella vädervarningar.

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Danmark måste du kunna legitimera dig vid behov, samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige. Medtag därför giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort. 

De tillfälliga ID-kontrollerna som transportörer genomfört på buss, tåg och färjor i Öresundsregionen sedan den 4 januari 2016 har upphört efter beslut från regeringen. Observera att ID-kontrollerna kvarstår på övriga färjor i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning.

Polisen genomför dock fortsatt gränskontroll innan inresa till Sverige. Giltiga resehandlingar för nordiska medborgare är pass, nationellt ID-kort och giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort. För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass. För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass.

Mer information om de tillfälliga gränskontrollerna finns på polisens hemsida.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som tillfälligt vistas i Danmark har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Danmark bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, till exempel genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det nationella nödnumret i Danmark är 112.

Lokala lagar och sedvänjor

Promillegränsen för rattfylleri i Danmark är 0,5. Observera att det enligt dansk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Har du frågor om dansk lagstiftning och danska förhållanden kan du vända dig till berörd dansk myndighet.

Du kan också vända dig till: Danmarks ambassad i Stockholm Tel: +46 8 406 75 00.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Danmark är generellt ett säkert resmål. Resenärer uppmanas att iakttaga sedvanlig försiktighet vad gäller uppsikt över värdesaker, speciellt på platser med mycket människor och i kollektivtrafiken.

Danmark har två olika larmnummer – 112 är polisens nödnummer och 114 är polisens servicenummer. Mer information finns på den danska polisens webbplats.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i Dankmark är generellt god.