Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 okt 2020, 16.56

Aktuella händelser

Ny kategori från 26 oktober
Danmark kategoriserar länder/regioner som öppna eller karantänregioner samt har en särskild ordning för gränslandet (i Sverige är det Skåne, Halland och Blekinge). Från den 26 oktober används också EU:s definition av högriskländer. Du hittar mer information om Danmarks kategoriseringar här.

Dessa uppdateringar görs varje torsdag med giltighet från följande lördag.

Om du inte hittar svar på dina frågor där, kan du ringa hotline för resefrågor, +45 7020 6044.

Om inresor från Sverige
Du hittar allt om danska inreseregler och uppdaterad information om vad som gäller på coronasmitte.dk

 

För bofasta i gränsregionen Skåne, Halland eller Blekinge gäller en särskild ordning. Se mer om reglerna för gränsregionen på coronasmitte.dk

Resor genom/via Danmark
Du hittar mer information om att resa via eller genom Danmark här.

Om du inte hittar vad du söker via länken ovan, kontakta dansk polis’ hotline för resefrågor, +45 7020 6044.

Observera, att reglerna uppdateras varje torsdag med giltighet från påföljande lördag. Du kan hålla dig uppdaterad via länkarna ovan.

Restriktioner i danska samhället
Restriktioner som myndigheterna i Danmark infört för att dämpa smittspridningen av Covid-19, uppdateras löpande. Du hittar all information och kan hålla dig uppdaterad via de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk 

UD häver avrådan
UD har beslutat, att efter den 29 juli häva avrådan från icke nödvändiga resor till bl.a Danmark. Mer information hittar du här

Allmän information om danska inreseregler

Är mitt land öppet land, karantänland eller högriskland?
Danmark tillämpar olika regler för icke danska medborgare som vill resa in i landet, beroende på om bosättningslandet/-regionen kategoriseras som ett karantän- eller öppet land, eller av EU som ett högriskland. Särskilda regler gäller också gränsregionerna och transit-resenärer. Listan över vilken kategori ett land räknas till uppdateras varje torsdag, och blir gällande från följande lördag. EU-listan över högriskländer uppdateras löpande. Du hittar listorna över länder, regioner och hur de kategoriseras på coronasmitte.dk.
 

Om du reser in från ett karantänland
Icke danska medborgare som är bofasta i ett karantänland/region kan enbart resa in i Danmark med nödvändigt ärende. För aktuell lista över nödvändiga ärenden, se riktlinjer för inresa från karantänland

Begreppet "karantänland" betyder, att landet i fråga är satt i karantän av Danmark. Det betyder alltså inte, att bofasta i landet/regionen ifråga ska sitta i karantän i Danmark vid besök. Det betyder inte heller, att man får lov att resa in från ett sådant land mot löfte att sätta sig i karantän. 

Om du är bofast i ett öppet land
Se riktlinjer för öppet land.

Om du är bosatt i ett av EU definierat högriskland
Se information om högriskland (observera att Sverige inte är på den listan).

Om du är bosatt i gränsregion
Läs mer om att resa in i Danmark från en gränsregion.

Om du ska resa via/genom Danmark
Här hittar du information om transitresor genom eller via Danmark. Observera, att det enbart är några genomresor, som ger rätt att resa in i Danmark. Du hittar allt om transit här.

Övrig information
Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in.

Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning.

Blanketter för intyg och boarding certificate om danska transitregler
Är du på väg hem till Sverige via Danmark och undrar om du behöver, och i så fall hur du kan få, intyg/boarding certificate gällande de danska transitreglerna? Observera, att detta huvudsakligen gäller flygresenärer. Vid några tillfällen har flygbolag krävt boarding certificates.

På de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk hittar du blanketter och certifikat

Du kan kontakta Danmarks ambassad i det land där du är, för rådgivning.

Reser du från Thailand, Australien, Brasilien eller Singapore kan du använda följande kontaktuppgifter:

Sveriges ambassad i Bangkok: ambassaden.bangkok-intyg@gov.se

Danmarks ambassad i Brasilien: bsbamb@um.dk

Danmarks ambassad i Australien: cbramb@um.dk

Danmarks ambassad i Singapore:

Royal Danish Embassy
101 Thomson Road #13-01/2
United Square
Singapore 307591

Tfn 6355 5010

Se även CPH Airports hemsida

Mer information
De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se
Utrikesdepartementets hemsida.

 

Allmänt om säkerhetsläget

Danmark är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISIL i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

Den danska säkerhetspolisen (PET) bedömer sedan en tid tillbaka terrorhotet mot Danmark som allvarligt. Samtidigt betonar PET att risken för att bli offer för ett terrordåd i Danmark fortsatt är begränsad.

Köpenhamn drabbades den 14:e och 15:e februari 2015 av terrordåd utförda vid ett kulturhus och en synagoga. Enligt PET visar dåden att det finns personer i Danmark som både har intention och kapacitet att begå terrordåd, motiverade av militant islamism.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om bekämpningen av terrorism på:

Säkerhetspolisens webbplats (PET)

Justitiedepartementet om terrorismbekämpning

Utrikesdepartementet om terrorism och krishantering

UD.s webbplats om turism och terror

Naturförhållanden och katastrofer

Natur- och klimatförhållanden utgör generellt inget problem för besökare i Danmark. På Danmarks Meteorologiske Instituts webbplats kan du få information om aktuella vädervarningar.

In- och utresebestämmelser

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Danmark måste du kunna legitimera dig vid behov, samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige. Medtag därför giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort. 

De tillfälliga ID-kontrollerna som transportörer genomfört på buss, tåg och färjor i Öresundsregionen sedan den 4 januari 2016 har upphört efter beslut från regeringen. Observera att ID-kontrollerna kvarstår på övriga färjor i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning.

Polisen genomför dock fortsatt gränskontroll innan inresa till Sverige. Giltiga resehandlingar för nordiska medborgare är pass, nationellt ID-kort och giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort. För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass. För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass.

Mer information om de tillfälliga gränskontrollerna finns på polisens hemsida.

Hälso- och sjukvård

Nordiska medborgare som tillfälligt vistas i Danmark har i akuta fall rätt till nödvändig läkarvård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som i Danmark bosatta personer. Du måste kunna styrka att du är nordisk medborgare, till exempel genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det nationella nödnumret i Danmark är 112.

Lokala lagar och sedvänjor

Promillegränsen för rattfylleri i Danmark är 0,5. Observera att det enligt dansk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning medan man kör.

Har du frågor om dansk lagstiftning och danska förhållanden kan du vända dig till berörd dansk myndighet.

Du kan också vända dig till: Danmarks ambassad i Stockholm Tel: +46 8 406 75 00.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Danmark är generellt ett säkert resmål. Resenärer uppmanas att iakttaga sedvanlig försiktighet vad gäller uppsikt över värdesaker, speciellt på platser med mycket människor och i kollektivtrafiken.

Danmark har två olika larmnummer – 112 är polisens nödnummer och 114 är polisens servicenummer. Mer information finns på den danska polisens webbplats.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i Dankmark är generellt god.