• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Avrådan

Demokratiska Republiken Kongo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu (förutom provinshuvudstäderna Goma, i Nordkivu, och Bukavu, i Sydkivu), Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut Uélé samt till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Aktuella händelser

 

Väpnade sammandrabbningar i Nordkivu och demonstrationer i Goma (2022-07-26)

Ambassaden vill fortsatt uppmärksamma svenskar och övriga nordbor om de väpnade och intensiva sammandrabbningarna som pågår i Nordkivu. Med anledning av det känsliga säkerhetsläget så vill ambassaden erinra om den avrådan som gäller för området.

Med tanke på utvecklingen de senaste dagarna, inklusive demonstrationer och attacker mot MONUSCO-baser i Goma, råder ambassaden svenskar och nordbor att fortsatt skjuta upp resor till/genom området. Den som befinner sig i området råds iaktta stor försiktighet, följa nyhetsrapportering och inte röra sig utomhus om det inte är absolut nödvändigt.

Ambassaden vill också påminna om att oroligheter i en viss del av DRK kan leda till demonstrationer och oroligheter i andra delar av landet. Dels därför finns det en avrådan från ej nödvändiga resor till DRK i stort. Oavsett var man befinner sig i DRK så är ambassadens stående råd att vara uppmärksam på nyhetsrapporteringen och att man har god planering vad gäller förflyttningar.  

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

 

Ebola

För mer information om eventuella aktiva eller tidigare ebolautbrott besök WHO:s hemsida: https://www.who.int/ebola/en/ och/eller se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebolautbrott-demokratiska-republiken-kongo-augusti-2018-/

 

Politiska demonstrationer i DR Kongo

Politiska demonstrationer har under de senaste åren lett till våldsamheter, med flertalet dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer. Demonstrationer kan utlysas med kort varsel. 

Nordbor i DRK uppmanas till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med utdragna våldsamheter kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket senast inträffade i september 2016. Ambassaden uppmanar därför nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd kring personlig beredskap: Vad händer vid en verklig kris? (dinsakerhet.se)

Ambassaden vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och giltiga viseringar för att snabbt kunna lämna landet i en krissituation. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa familjerelationer (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc). 

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Väpnade stridigheter i DR Kongo

Säkerhetsläget är instabilt i flertalet provinser runt om i landet, särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut-Uélé samt gränsområdena mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar inom landet samt från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer regelbundet, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer och turister.  

 

 

Senast uppdaterad 26 jul 2022, 15.45
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer