• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Avrådan

Demokratiska Republiken Kongo - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Nord- och Sydkivu (förutom provinshuvudstäderna Goma, i Nordkivu, och Bukavu, i Sydkivu), Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut Uélé samt till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Aktuella händelser

Våldsamma strider i Nordkivu som även kan komma att drabba Goma 

Det pågår sen tidigare väpnade och intensiva sammandrabbningarna i provinsen Nordkivu, nord/nordost om och i närheten av provinshuvudstaden Goma. Utvecklingen är svår att förutse men givet den ihållande negativa utvecklingen i kombination med att sammandrabbningarna äger rum i närheten till Goma så kan det inte uteslutas att Goma kan komma att drabbas av striderna.

Med anledning av ovan uppmanas svenskar och övriga nordbor i området att vara extra uppmärksamma på nyhetsrapporteringen, iaktta försiktighet vid förflyttningar, undvika större folksamlingar, samt undersöka och bereda möjlighet till att med kort varsel lämna staden Goma och närområde.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

 

Ebola

För mer information om eventuella aktiva eller tidigare ebolautbrott besök WHO:s hemsida: https://www.who.int/ebola/en/ och/eller se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebolautbrott-demokratiska-republiken-kongo-augusti-2018-/

 

Politiska demonstrationer i DR Kongo

Politiska demonstrationer har under de senaste åren lett till våldsamheter, med flertalet dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer. Demonstrationer kan utlysas med kort varsel. 

Nordbor i DRK uppmanas till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med utdragna våldsamheter kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket senast inträffade i september 2016. Ambassaden uppmanar därför nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd kring personlig beredskap: Vad händer vid en verklig kris? (dinsakerhet.se)

Ambassaden vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och giltiga viseringar för att snabbt kunna lämna landet i en krissituation. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa familjerelationer (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc). 

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Väpnade stridigheter i DR Kongo

Säkerhetsläget är instabilt i flertalet provinser runt om i landet, särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central, Maniema och Haut-Uélé samt gränsområdena mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar inom landet samt från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer regelbundet, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer och turister.  

 

 

Senast uppdaterad 24 feb 2023, 11.59
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer