• Svenska

Om utlandet Cypern

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 sep 2023, 09.07

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Cypern anses vara ett tryggt resmål. Normal försiktighet bör dock iakttas.

Svenskar resande till Republiken Cypern eller norra Cypern uppmanas att hålla sig uppdaterade rörande händelseutvecklingen genom att följa den lokala nyhetsrapporteringen och regelbundet besöka ambassadens hemsida, att undvika större folksamlingar och manifestationer, anmäla sig på svensklistan och att ladda ned appen UD Resklar.

I konsulära frågor kan svenska medborgare vända sig till ambassaden i Nicosia. 

På grund av öns faktiska delning har ambassaden har begränsade möjligheter att erbjuda konsulär hjälp på den norra sidan av ön. Mer information finns på sidan Praktiska upplysningar om norra Cypern.

Terrorism

För närvarande finns ingen information om en förhöjd hotnivå i Cypern, men liksom i övriga Europa kan inte attentat uteslutas.

Resenärer bör vidta normala försiktighetsåtgärder och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Läs mer:

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Utrikesdepartementet

Naturförhållanden och katastrofer

Kontinentalplattor möts i havsområdet i närheten av Cypern. På grund av plattornas rörelser registreras årligen ett antal jordskalv på Cypern. De cypriotiska myndigheterna har god beredskap för jordbävningar.

Information om civilförsvarets beredskap på Cypern: Cyprus Civil Defence

In- och utresebestämmelser

Cypern är ett EU-land men är inte med i Schengen-samarbetet.

Vid in- och utresa till Republiken Cypern krävs en godkänd resehandling, det vill säga ett giltigt pass eller ett giltigt nationellt id-kort. Resehandlingen behöver vara giltig fram till dess att hemresan har ägt rum.

Pass och nationellt id-kort

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.

Ditt Europa om resehandlingar inom EU

Ditt Europa är en EU-webbplats som ger råd till EU-medborgare, bland annat om vilka resehandlingar du behöver ha med dig när du åker till ett annat EU-land. 

Resehandlingar för EU-medborgare på webbplatsen Ditt Europa

Polisen utfärdar pass och nationellt id-kort

Giltiga resehandlingar när du reser inom EU är de som utfärdats av nationella myndigheter. Kontakta polisen för mer information om hur du skaffar pass eller nationellt id-kort.

Ansöka om pass och nationellt id-kort på polisens webbplats

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För frågor om inresebestämmelser till Cypern kontakta:

Cyperns ambassad i Stockholm

För information om resor till norra Cypern se sidan: Praktiska upplysningar om norra Cypern.

Hälso- och sjukvård

På Cypern liksom inom EU och EES-området i allmänhet, har resenärer som har ett europeiskt sjukvårdskort rätt till vård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som:

  • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige; och
  • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften. På Cypern är vissa (ej alla) av de privata vårdinrättningarna anslutna till det allmänna sjukvårdsystemet. Remiss till specialist eller undersökning måste först sökas hos en allmänläkare.

Information om det cypriotiska allmänna sjukvårdsystemet (GESY) 

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för privat läkarvård eller hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring. Uppmärksamma också att resedelen på de flesta hemförsäkringar endast gäller för resor upp till 45 dagar. Innan resan är det viktigt att kontrollera dina försäkringsvillkor.

Kranvattnet är drickbart på Cypern. De flesta bostäder har en separat kran i köket med färskvatten direkt ur den kommunala vattenledningen. De övriga vattenkranarna går till bostadens vattentank. 

Hälsovård på norra Cypern:

EU:s regelverk är suspenderat på norra Cypern och därför gäller inte det europeiska sjukvårdskortet.  Ambassaden rekommenderar att besökare säkerställer att man har omfattande reseförsäkring som täcker området. För fast boende rekommenderas en privat sjukförsäkring.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala sedvänjor gällande klädsel speciellt vid besök i kyrkor, moskéer och kloster.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten på Cypern är generellt sett låg, men något högre på de populära turistmålen.
Utnyttja de möjligheter till värdeförvaring som erbjuds på hotell och i lägenheter. Det är bra att ta kopior på pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen.

Försäkringsbolagen får ut polisrapporter efter anmälan. Privatpersoner kan mot avgift få ut polisrapport.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Om ditt pass blir stulet ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få ett kvitto på anmälan – detta kvitto behövs vid ansökan om nytt pass. Detsamma gäller för borttappat pass.

Cyprus Police

Trafiksäkerhet

Cypern har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller. Det är lag på att använda bilbälte även i baksätet och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör. Motorvägarna är i regel i gott skick men hastigheterna är ofta höga.

Trafiksäkerheten är låg.

Kollektivtrafik finns i begränsad utsträckning, men är under uppbyggnad. Mellan städerna kan man även använda en sk. servicetaxi, en större taxibil eller minibuss som tar flera passagerare som reser till samma stad. Dessa är ett billigare alternative till taxi.

I privata taxin är det lag på att chauffören använder taxameter.

Mer information om kollektivtrafiken finns på det cypriotiska kommunikationsministeriets webbplats:
Department of Road Transport

Tidtabeller och priser för busstrafiken mellan städer finns på Intercity Buses

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk eller skadad och behöver uppsöka privat vård eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Kreditkort

Det finns gott om bankomater på Cypern och det går bra att ta ut pengar med ett svenskt bankkort. Även de flesta butiker, restauranger, hotell osv. accepterar bankkort som betalningsmedel.

Överföring av pengar

Vid behov kan man snabbt föra över pengar från Sverige via penningöverföringsföretag genom att en kontaktperson sätter in pengarna på företagets kontor i Sverige. Läs mer:

Western Union

Forex/Money Gram

 Information om Cypern

Visit Cyprus erbjuder mångsidig Cypern-information. De har kontor runt om på ön.

I Sverige finns de på:
Solna Torg 19
171 45  Solna

Tel: 08-10 50 25
E-post: stockholm@visitcyprus.com

Visit Cyprus - Cyprus Deputy Ministry of Tourism

Lokala medier: tex. engelskspråkiga Cyprus Mail

Allmänt nödnummer: 112 

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer