• Svenska

Om utlandet Cypern

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 dec 2022, 09.02

Aktuella händelser

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Inresa till Republiken Cypern: Från och med 1 juni krävs inget vaccinationsbevis, tillfrisknandebevis eller bevis på negativt Covid test för inresa till Republiken Cypern.

Detaljerad information om bestämmelserna för Republiken Cypern finns på den cypriotiska myndighetens hemsida: Destination Protocol.

Inresa till norra Cypern:

Det krävs inget vaccinationsbevis, tillfrisknandebevis eller bevis på negativt Covid test för inresa till norra Cypern.

För ytterligare detaljerad information om covid-19 på norra Cypern, se https://pio.mfa.gov.ct.tr/en/covid-19/

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern är öppna utan några coronarelaterade restriktioner.

 

Allmänna säkerhetsläget

Cypern anses vara ett tryggt resmål. Normal försiktighet bör dock iakttas.

Svenskar i landet rekommenderas dock, som alltid, att följa nyhetsrapporteringen och regelbundet besöka ambassadens hemsida.

Terrorism

För närvarande finns ingen information om en förhöjd hotnivå i Cypern, men liksom i övriga Europa kan inte attentat uteslutas.

Resenärer bör vidta normala försiktighetsåtgärder och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Läs mer:

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Utrikesdepartementet

Naturförhållanden och katastrofer

Kontinentalplattor möts i havsområdet i närheten av Cypern. På grund av plattornas rörelser registreras årligen ett antal jordskalv på Cypern. De cypriotiska myndigheterna har god beredskap för jordbävningar.

 

In- och utresebestämmelser

Cypern är ett EU-land men är inte med i Schengen-samarbetet.

Vid in- och utresa till Republiken Cypern krävs en godkänd resehandling, det vill säga ett giltigt pass eller ett giltigt nationellt id-kort. Resehandlingen behöver vara giltig fram till dess att hemresan har ägt rum.

Pass och nationellt id-kort

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.

Ditt Europa om resehandlingar inom EU

Ditt Europa är en EU-webbplats som ger råd till EU-medborgare, bland annat om vilka resehandlingar du behöver ha med dig när du åker till ett annat EU-land. 

Resehandlingar för EU-medborgare på webbplatsen Ditt Europa

Polisen utfärdar pass och nationellt id-kort

Giltiga resehandlingar när du reser inom EU är de som utfärdats av nationella myndigheter. Kontakta polisen för mer information om hur du skaffar pass eller nationellt id-kort.

Ansöka om pass och nationellt id-kort på polisens webbplats

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För frågor om inresebestämmelser till Cypern kontakta:

Cyperns ambassad i Stockholm

Se nedan avsnitt som gäller norra Cypern.

Hälso- och sjukvård

På Cypern liksom inom EU och EES-området i allmänhet, har resenärer som har ett europeiskt sjukvårdskort rätt till vård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som:

  • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige; och
  • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften. På Cypern är vissa (ej alla) av de privata vårdinrättningarna anslutna till det allmänna sjukvårdsystemet. Remiss till specialist eller undersökning måste först sökas hos en allmänläkare.

Information om det cypriotiska allmänna sjukvårdsystemet (GESY) 

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för privat läkarvård eller hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring. Uppmärksamma också att resedelen på de flesta hemförsäkringar endast gäller för resor upp till 45 dagar. Innan resan är det viktigt att kontrollera dina försäkringsvillkor.

Kranvattnet är drickbart på Cypern. De flesta bostäder har en separat kran i köket med färskvatten direkt ur den kommunala vattenledningen. De övriga vattenkranarna går till bostadens vattentank. 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala sedvänjor gällande klädsel speciellt vid besök i kyrkor, moskéer och kloster.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten på Cypern är generellt sett låg, men något högre på de populära turistmålen.
Utnyttja de möjligheter till värdeförvaring som erbjuds på hotell och i lägenheter.

Försäkringsbolagen får ut polisrapporter efter anmälan. Privatpersoner kan mot avgift få ut polisrapport.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Om ditt pass blir stulet ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få ett kvitto på anmälan – detta kvitto behövs vid ansökan om nytt pass. Detsamma gäller för borttappat pass.

Cyprus Police

Det är bra att ta kopior på pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen.

Trafiksäkerhet

Cypern har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller.Det är lag på att använda bilbälte även i baksätet och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör. Motorvägarna är i regel i gott skick men hastigheterna är ofta höga.

Trafiksäkerheten är låg.

Kollektivtrafik finns i begränsad utsträckning, men är under uppbyggnad. Mellan städerna kan man även använda en sk. servicetaxi, en större taxibil eller minibuss som tar flera passagerare som reser till samma stad. Dessa är ett billigare alternative till taxi.

I privata taxin är det lag på att chauffören använder taxameter.

Mer information om kollektivtrafiken finns på det cypriotiska kommunikationsministeriets webbplats:
Department of Road Transport

Tidtabeller och priser för busstrafiken mellan städer finns på Intercity Buses

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk eller skadad och behöver uppsöka privat vård eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Kreditkort

Det finns gott om bankomater på Cypern och det går bra att ta ut pengar med ett svenskt bankkort. Även de flesta butiker, restauranger, hotell osv. accepterar bankkort som betalningsmedel.

Överföring av pengar

Vid behov kan man snabbt föra över pengar från Sverige via penningöverföringsföretag genom att en kontaktperson sätter in pengarna på företagets kontor i Sverige. Läs mer:

Western Union

Forex/Money Gram

 Information om Cypern

Visit Cyprus erbjuder mångsidig Cypern-information. De har kontor runt om på ön.

I Sverige finns de på:
Solna Torg 19
171 45  Solna

Tel: 08-10 50 25
E-post: stockholm@visitcyprus.com

Visit Cyprus - Cyprus Deputy Ministry of Tourism

Lokala medier: tex. engelskspråkiga Cyprus Mail

Allmänt nödnummer: 112 

Praktiska upplysningar om norra Cypern

Sedan 1974 kontrollerar Republiken Cyperns regering inte öns norra del. 1983 upprättades där ensidigt "The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)", som Sverige i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution nr 541/1983 inte erkänner. Det så kallade "TRNC” är inte heller, givet statusen som icke-erkänd stat, part till några internationella konventioner.

En eventuell framtida lösning av Cypernfrågan kommer sannolikt också att inkludera en uppgörelse om egendomsfrågan, med osäkra juridiska konsekvenser för utländska ägare av egendom med omtvistat ägarskap.

EU:s sjukvårdskort gäller inte - kontrollera din reseförsäkring

EU:s regelverk är suspenderat på norra Cypern och därför gäller inte det europeiska sjukvårdskortet.  Ambassaden rekommenderar att besökare säkerställer att man har omfattande reseförsäkring som täcker området. För fast boende rekommenderas en privat sjukförsäkring.

I konsulära frågor kan svenska medborgare vända sig till ambassaden, men på grund av öns faktiska delning är det inte säkert att ambassaden kan bistå svenskar på samma vis som i södra delen av ön. Eftersom det så kallade ”TRNC” inte är en erkänd stat har ambassaden till exempel ingen direktkontakt med ”myndigheterna” på norra Cypern.

Det finns inga direkta telefonförbindelser mellan den södra och norra delen av ön. Det finns inte heller något lokalt mobilnätverk som täcker hela ön. Mobiltelefoner med utländska abonnemang brukar dock kunna växla mellan de två näten. Besökare från EU-länder bör vara uppmärksamma på att den fria roamingen inom EU inte omfattar den norra delen av Cypern.

Inresa och övergångar – se till att bilförsäkringen gäller

Gällande inresa till Cypern anser Republiken Cypern att de två lagliga inreseflygplatserna i landet är Larnaca och Paphos. Republiken anser att Ercan Airport, som ligger i den del av Cypern som Republiken inte kontrollerar, verkar illegalt. Inresor till Ercan förekommer dock. Ambassaden har ingen kännedom om att någon svensk medborgare ska ha lagförts eller förvägrats inresa till Republiken Cypern på grund av att man använt denna resväg.

Övergång (till fots eller med bil) till eller från den norra sidan är dock möjlig om man kan uppvisa giltigt EU-pass eller nationellt ID-kort. EU:s så kallade Gröna linje-förordning (Council Regulation 866/2004) anger villkoren för passage av personer och vissa varor mellan öns båda delar. Det finns regler för vilka mängder av cigaretter, sprit och andra varor som kan köpas och medföras från den norra till den södra delen av ön. Mer och uppdaterad information om förordningen finns på hemsidan för EU-kommissionens representationskontor i Nicosia samt EU-kommissionens centrala hemsida.

Hyrda bilar kan medföras till den norra delen, men det är viktigt att dessförinnan ta reda på vad som gäller kring bilförsäkring. Ambassaden känner inte till något hyrbilsföretag på den södra sidan som erbjuder försäkring som även täcker öns norra del.

Om bil medföres kräver man på den turkcypriotiska sidan att den är försedd med en tredjepartsförsäkring vilken kan köpas vid övergången. Den egna bilen, dess förare samt eventuella passagerare kommer således inte att vara täckta av försäkringen ifråga.

Den ”gröna linjen" kan korsas vid följande övergångar:

Ledra Street (endast till fots), Ledra Palace (endast till fots), Ayios Dometios, Pergamos (Pyla), Dherynia, Strovilia, Zodhia (endast med bil), Limnitis, Lefka-Apliki

 Egendomsfrågor – advokathjälp rekommenderas

Förvärv av egendom och fastigheter på norra Cypern kompliceras ofta av oklara ägarförhållanden i spåren av öns delning 1974. Därför uppmanar Sveriges ambassad, i likhet med andra EU-ambassader i Cypern, svenska medborgare som överväger att förvärva egendom på norra Cypern att söka oberoende juridisk rådgivning.  

I många fall är det mycket svårt att fastställa den ursprungliga äganderätten av mark eller fastigheter på den norra sidan av ön, vilket kan få rättsliga samt finansiella konsekvenser för den inblandade. Orättmätiga fastighetsaffärer med grekcypriotisk egendom på norra Cypern kan leda till åtal i domstolar i Republiken Cypern. Verkställande av dom kan även ske i andra EU-länder. Det har förekommit åtminstone ett fall där en utländsk köpare av grekcypriotisk mark dömdes att lämna tillbaka den förvärvade egendomen (Apostolides v Orams, EU-domstolen 28 april 2009).

I oktober 2006 införde Republiken Cypern ett tillägg till kriminallagstiftningen som innebär att köp, försäljning, uthyrning och marknadsföring av fastigheter utan godkännande av den rättmätiga ägaren (person vars ägarskap är registrerat hos Republiken Cyperns fastighetsregister, inklusive grekcyprioter som flydde från norra Cypern 1974) är ett brott, straffbart med upp till maximalt 7 års fängelse.

Även vid förvärv av egendom i södra Cypern rekommenderas advokathjälp på grund av möjliga komplikationer.