Meny
  • Svenska

Om utlandet Cypern

Ansökan om pass för barn under 18 år i Cypern

Pass- och ID-kortsärenden behandlas måndagar 9.00-12.00 och torsdagar 14.00-16.00. Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras.

  • Barnet måste komma till ambassaden/generalkonsulatet tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens skriftliga medgivande lämnas in. 
  •   Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" ifylld.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Svenska föräldrar som är utskrivna ur Sverige skall uppvisa uppehållstillstånd i bosättningslandet. På Cypern är detta registreringsbevis för EU-medborgare (yellow slip).
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 600 i lokal valuta (150 euro), betalas med betalkort eller kontant i EUR på ambassaden.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Upphämtning av pass:

Pass och nationellt ID-kort ska hämtas personligen av en av  barnets vårdnadshavare, fullmakt gäller inte. Vårdnadshavaren bör kunna legitimera sig med giltig ID-handling .Ta med ansökningskvitto. Upphämtning under ambassadens passexpeditionstid måndagar 09.00-12.00 och tordagar 14.00-16.00.

Har passansökan gjorts i Sverige tillkommer en utlämningsavgift som betalas kontant eller med kort på ambassaden.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer